- .

23.5.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1124/2013

.410 .417 -

...

:
.

23.5.2014.

2

No 1158/2013

.

...

...

:
.

23.5.2014.

3

No 125/2014

.19

...

,
-

:
.

23.5.2014.
. 19, .1 , ..., -********** , *** *** : - .. . ******.469 . ******...., . . , ..   - - , .   , , , , , .   , .  

4

No 148/2014

.

..

...

:
.

23.5.2014.

5

No 211/2014

.II.

- ,
...

...

:
.

23.5.2014.
...
. . 131, . 2, . 3, . . 130, . 1 , . . 55, . 1, . 1 ... 7 () , . 66 3 () .
23.5.2014.