РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 162/2014

По ЗД по пътищата

А.С.Ч.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 19.5.2014г.
НП-потвърдено