РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 340/2014

Отказ от наследство

Ж.Й.Д.

А.М.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.5.2014г.