М   О   Т   И   В   И   :

 

 

    Предаден е на съд Б.И.Й. *** за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.7,във връзка с чл.194, ал.1,във връзка с чл.28,ал.1от НК.

 Районна прокуратура-град Карнобат е повдигнала обвинение против подсъдимият Й. за това,че  на 09.12.2013 година в село Екзарх Антимово,Община Карнобат,Област Бургаска,от имот находящ се на ул. “Първи май” № 13,при условията на повторност в немаловажен случай, отнел движими вещи,чужда собственост,а именно– 133 броя арматурна стомана с дължина от по 2 метра и диаметър 8 мм с общо тегло 104 кг, 67 броя арматурна стомана с дължина от по 2 метра и диаметър от по 10 мм с общо тегло 83 кг, 20 броя арматурна стомана – периодичен профил с дължина от по 2 метра и диаметър 20 мм с общо тегло 99 кг, 25 броя арматурна стомана с дължина от по 6 метра и диаметър 6 мм с общо тегло 33 кг и 25 броя арматурна стомана с дължина от по 6 метра и диаметър 8 мм с общо тегло 58 кг, всички вещи с общо тегло 377 кг. на обща стойност 320.45 лева /триста и двадесет лева и 45 ст./ от владението на собственика на същите  С.К.С. ***,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Така повдигнатото обвинение е прието за разглеждане от настоящата инстанция.

 Районния прокурор в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение,заявявайки,че то е напълно доказано от събраните по делото доказателства,поР.което на подсъдимия следва да бъде наложено наказанието една година и шест месеца,като се приложи разпоредбата на чл.58а,ал.1 от НК,при което наказанието му ще възлезе фактически на една година лишаване от свобода,по който начин ще бъдат постигнати целите на наказателната репресия, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.

Подсъдимият признава вината си и дава обяснение за начина на извършване на престъплението, като същият твърди, че само една част от вещите е отнел,собственост на ЗК “Житен край” -село Екзарх Антимово.

Защитата на подсъдимият  от своя страна също пледира за осъдителна присъда,която да бъде съобразена с разпоредбата на чл. 373,ал.2 от НПК.

Съгласно повдигнатото от районния прокурор обвинение на  09.12.2013 година подсъдимият Б.И.Й. рано сутринта видял в центъра на село Екзарх Антимово,Област Бургаска пострадалия свидетел С.К.С., за който знаел, че работи в кметството и в негово отсъствие решил да влезе в двора на имота на свидетеля С. и да вземе от там арматурна стомана /железа/. За намиращите се в двора на имота на пострадалия свидетел С.С. арматурни железа подсъдимия знаел, тъй като ходил в имота на свидетеля С. да реже дърва за огрев. Арматурната стомана /железа/ не се виждали от улицата и за тях можел да знае само човек, който е посещавал имота на свидетеля С.С.. Преди обяд на 09.12.2013година подсъдимият Й. преминал през дворната ограда в задната част на имота на пострадалия свидетел С.,***,където оградата и коловете били полегнали. Подсъдимият Б.Й. взел от кочината и от двора на имота 133 броя арматурна стомана с дължина от по 2 метра и диаметър 8 мм с общо тегло 104 кг, 67 броя арматурна стомана с дължина от по 2 метра и диаметър от по 10 мм с общо тегло 83 кг, 20 броя арматурна стомана – периодичен профил с дължина от по 2 метра и диаметър 20 мм с общо тегло 99 кг, 25 броя арматурна стомана с дължина от по 6 метра и диаметър 6 мм с общо тегло 33 кг и 25 броя арматурна стомана с дължина от по 6 метра и диаметър 8 мм с общо тегло 58 кг, всички вещи с общо тегло 377 кг. на обща стойност 320.45 лева. Арматурната стомана била сложена в снопчета, който подъсдимия Й. пренесъл от задната част на имота и ги оставил извън имота на една поляна. След това отишъл в дома на братовчед си -непълнолетния свидетел Н.Й. и му казал да му помогне да пренесат сноповете с арматурните пръчки стомана / железа/ в съборена необитаема къща,която била съседна на дома на свидетеля Н.Й.. Непълнолетният свидетел Н.Й. не искал да ходи да помага на подсъдимия Й.,тъй като разбрал,че арматурната стомана била крадена,но подсъдимия Й. бил настоятелен и заР.това че същия му бил братовчед,непълнолетният свидетел Н.Й. се съгласил да му помогне да пренесат сноповете с взетата от имота на пострадалия свидетел С.С. арматурна стомана. Подсъдимият Б.Й. и непълнолетният свидетел Н.Й. пренесли сноповете от арматурна стомана, която преди това подсъдимия Й. бил изнесъл от имота на пострадалия свидетел С.С.,от поляната,на която били оставени от подсъдимия Й. до съборена необитаема къща,която била съседна на дома на непълнолетния свидетел Н.Й..След като пренесли всички снопове с арматурна стомана,подсъдимият Б.Й. казал на непълнолетния свидетел Н.Й. да му помогне да изкривят дългите арматурни пръчки,за да могат да се транспортират по-лесно до пункт за изкупуване на метални отпадъци в град Карнобат. На място подсъдимият Б.Й. и свидетелят Н.Й. изкривили само по-дългите пръчки,като останали много дълги пръчки,които нямало как да се съберат в микробус.След като помогнал на подсъдимия Б.Й.,непълнолетният свидетел Н.Й. отишъл да помага на баща си.Непълнолетният свидетел Н.Й. не помогнал на подсъдимия Й. с цел да набави за себе си или за подсъдимия Б.Й. имотна облага,а заР.това че подсъдимия му бил братовчед и бил прекалено настоятелен,за което непълнолетният свидетел Н.Й. не могъл да откаже.

 На 09.12.2013година  след обяд подсъдимият Б.Й. се обадил по телефона на свидетеля Р.А.Г. и поискал да го закара до град Карнобат до пункта за метални отпадъци на Метал респект 1-ЕООД в град Карнобат,за да предаде железата. Подсъдимият Б.Й. не казал на свидетеля Р.Г. какъв бил произхода на арматурната стомана,като му казал,че била на вуйчо му и били от счупени от стълбове арматурни пръчки.Подсъдимият Б.Й. натоварил на 09.12.2013година след обяд сноповете с арматурна стомана в микробуса на свидетеля Р.Г.  марка Форд Транзит с регистрационен А 4024 АН,бял на цвят,след което свидетеля Ради Г. закарал подсъдимия Б.Й. *** на пункта за метални отпадъци на Метал респект 1-ЕООД-град Карнобат,където подсъдимия Б.Й. предал една част от арматурната стомана с общо тегло 278 кг желязо на стойност 116,76 лева,от които пари подсъдимия Б.Й. получил от пункта сумата от 105, 08 лева.От получените пари подсъдимият Б.Й. дал на свидетеля Ради Г. за превоза 19,00 лева,а след като се върнал в село Екзарх Антимово подсъдимия Б.Й. дал на непълнолетния си братовчед-свидетеля Н.Й. сумата от 15 лева за помощта,която му оказал.

  В хода на разследването не било установено какво е направил подсъдимия Б.Й. с останалата арматурна стомана,която не предал на пункта,тъй като пръчките били много дълги и не можели да се поберат в микробуса на свидетеля Ради Г..

  Видно от извършената съдебна оценителна експертиза общата стойност на отнетите вещи- предмет на престъплението възлиза на 320,45 лева,които не били върнати или заместени.

На основание разпоредбата на чл.373,ал.3 във връзка с чл.372,ал.4 от НПК съдът прие за безспорно установени гореизложените обстоятелства,залегнали в обвинителния акт на прокуратурата.Този си извод съдът направи и на основата на направените от подсъдимия самопризнания,а също така и на доказателствата,събрани по време на досъдебното производство, изцяло подкрепящи ги.

Освен това съдът счете,че подсъдимият е извършил престъплението си при форма на вината му “пряк умисъл” по смисъла на чл.11 от НК-съзнавал е общественоопасния характер на извършваното,но въпреки това се е стремял към настъпването на неговите общественоопасни последици.

Що се отнася до причината за стореното от него,то съда прие,че тя се състои в стремежа му да придобие блага,чужда собственост по непозволен начин.

Изхождайки от разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК съдът определи на подсъдимия наказание при условията на чл.58а,ал.4,във връзка с  чл.55,ал.1,т.1 от НК.При това прецени,че са налице многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства,именно което наложи прилагане разпоредбата на чл.55,ал.1,т.1 от НК и налагането на същия на наказанието лишаване от свобода в размер на седем месеца.По-конкретно съдът се съобрази с критичното му отношение към стореното и разкаянието му в това отношение,тежкото му материално положение и незавидния му социален статус,по-конкретно  обстоятелството,че произхожда от циганската малцинствена народностна група и при това безработен,с твърде ниската стойност на предмета на деянието му,чийто размер е почти равен на размера на минималната работна заплата по време на извършване,както и с обстоятелството,че подсъдимия е извършил престъплението си в младежка възраст,което пък сочи на извода,че той все още не е бил напълно узрял като личност.На това именно основание, изхождайки от разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК,съдът прецени,че на подсъдимия следва да бъде определено наказание от седем месеца лишаване от свобода,като по този начин биха могли да бъдат успешно постигнати,съответно-в оптимална степен целите на сингуларната и генералната превенции,прокламирани в разпоредбата на чл.36 от НК.

На основание разпоредбата на чл.61,т.2 от ЗИНЗС съдът определи първоначален “строг”режим на изтърпяване наложеното на подсъдимия Б.Й. наказание лишаване от свобода в размер на седем месеца,което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.

Освен това съдът се занима и с предявения на основание чл. 84 и следва-щите от НПК граждански иск за имуществени вреди против подсъдимия от пострадалия С.К.С.,като прие същия за разглеждане с настоящото наказателно производство.По отношение на предявената претенция съдът достигна до извода,че тя е напълно основателна, съобразно събраните по делото доказателства,установяващи по несъмнен начин извършването на процесното деяние от страна на подсъдимия,от което пък следва извода за наличието на деликтната отговорност на последния спрямо пострадалия за причинените му вреди. Ето защо и настоящата инстанция уважи изцяло предявения граждански иск в размер на 320.45 лева.

Съобразно разпоредбата на чл.189 от НПК съдът осъди подсъдимия Б.Й.,да заплати направените по делото разноски,както и следващата се държавна такса.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът постанови присъда-та си.

                                                   

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :