РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.3.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 147/2014

Съдебни поръчки

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 19.3.2014г.