РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.3.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 99/2014

НЧХД

Б.Н.Г.

Т.И.И.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Разпореждане от 17.3.2014г.