- .

23.1.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 401/2013

...

...,
.

:
.

23.1.2014.
.. 401/2013 . , . 129 . 3 .

2

No 54/2014

...

...

:
.

23.1.2014.

3

No 528/2013

...

:
.

23.1.2014.
-

4

No 530/2013

.78

...,
-

...

:
.

23.1.2014.
...
... **********,*** .343, .2, ..1 , . 78 ... ********** 1000.00 // , .
23.1.2014.