РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.1.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 28/2014

Отказ от наследство

Н.И.П.

И.Д.П.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 16.1.2014г.
ДА СЕ ВПИШЕ отказ от наследство, заявен от Н.И.П., ЕГН **********,***, оставено от покойният му баща И. Д.П.,***, починал на 11.03- 1990 г. в особена книга за отказ от наследство по чл. 49 ал.1 от ЗН, водена в Районен съд – Карнобат.

2

ЧГД No 29/2014

Отказ от наследство

Н.И.П.

П.И.П.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 16.1.2014г.
ДА СЕ ВПИШЕ отказ от наследство, заявен от Н.И.П., ЕГН **********,***, оставено от покойната му майка П.И.П.,***, починала на 17.02-2012 г. в особена книга за отказ от наследство
В законна сила от 20.1.2014г.

3

ЧНД No 29/2014

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

М.Р.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 16.1.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на М.Р.А., живущ ***, понастоящем в Следствен арест гр. Бургас, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 275/2013г. по описа на РУ „Полиция”– гр. Сунгурларе, преписка вх.№ 1420/2013г. по описа на КРП мярка за неотклонение "Задържане под стража", постановена по ЧНД № 538/2013год. по описа на КРС, като законосъобразна.   НА ОСНОВАНИЕ чл. 65, ал. 6 от НПК определя двумесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обв. М.Р.А. за изменение на взетата спрямо него МНО „Задържане под стража” в друга, по-лека такава е НЕДОПУСТИМО.  
М.Р.А.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на М.Р.А., живущ ***, понастоящем в Следствен арест гр. Бургас, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 275/2013г. по описа на РУ „Полиция”– гр. Сунгурларе, преписка вх.№ 1420/2013г. по описа на КРП мярка за неотклонение "Задържане под стража", постановена по ЧНД № 538/2013год. по описа на КРС, като законосъобразна.   НА ОСНОВАНИЕ чл. 65, ал. 6 от НПК определя двумесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обв. М.Р.А. за изменение на взетата спрямо него МНО „Задържане под стража” в друга, по-лека такава е НЕДОПУСТИМО.  
В законна сила от 20.1.2014г.