РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.11.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 439/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.Ж.С.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 7.11.2013г.
На осн. чл.196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква „а” и “б” от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание 1 г. 6 м. ЛОС – строг режим. На основание чл.59, ал.1, вр.ал.2 от НК се приспада времето, считано от 24.10.2013г. до 25.10.2013г. На осн. чл.59, ал.1, вр.ал.2 от НК, считано от 25.10.2013г. до 28.10.2013г. На осн. чл.59, ал.1 от НК приспада времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение «задържане под стража» с определение на Районен съд-гр.Карнобат № 217 от 28.10.2013г. по ЧНД № 419/2013г. по описа на КРС, считано от 28.10.2013г. до привеждане в изпълнение на настоящото определение.
А.Ж.С.
В законна сила от 7.11.2013г.