РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 892/2013

Отказ от наследство

К.Г.К.

Р.Т.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 23.10.2013г.