РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 39/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

Р.Г.Д.

А.Й.Х.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 11.10.2013г.