- .

23.9.2013.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 340/2013

...,
...,
...

...

:
.

23.9.2013.
. 232 . 340/2013 . .

2

No 202/2013

...

:
.

23.9.2013.
-

3

No 339/2013

,

-

:
.

23.9.2013.
339/2013 . .
3.10.2013.

4

No 341/2013

,

" " -

:
.

23.9.2013.
341/2013 . .
3.10.2013.

5

No 378/2013

.XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1

...,
-

...

:
.

23.9.2013.
...
.354,.3, .1 , ..73, .1 .30 .1 . .73, .1 , . .30 , . .63, .1, .-3 , 63 .1 .3 .5 ... : . .69 .1, ..66 .1 . - , ..    
23.9.2013.