- .

9.9.2013.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 391/2013

.410 .417 -

.

...

:
.

9.9.2013.
.232 . 391 2013 , .
9.9.2013.

2

No 315/2013

...

:
.

9.9.2013.

3

No 371/2013

-

...,
...

:
.

9.9.2013.
-
...
.1, .1, . 2 ..., :***, ********** 100,00 .
...
.1, .1, . 2 ..., :***, ********** 100,00 .
9.9.2013.