РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  3.9.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 729/2013

Отказ от наследство

Р.Г.А.

С.К.Г.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 3.9.2013г.
В законна сила от 3.9.2013г.

2

ЧНД No 344/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

В.Т.Ж.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 3.9.2013г.
В.Т.Ж.
НА ОСН.чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на Ж., едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛОС по НОХД № 361/2011 г. по описа на РС-Карнобат и НОХД № 385/2012 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСН. чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на Ж. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното й общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода, която същата да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСН. чл. 25 ал. 3 от НК приспада от така определеното на осъдената Ж. общо най-тежко наказание в размер на две години ЛОС, изтърпяното от нея наказание „пробация” по НОХД № 361/2011 г. по описа на РС-Карнобат, което е изтърпяно от нея през периода 13.10.2011 г. - 13.04.2012 г., като в този случай два дни пробация следва да се зачитат за един ден лишаване от свобода. НА ОСН. чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното наказание на осъдената Ж. от ТРИ МЕСЕЦА ЛОС по НОХД № 142/2008 г. по описа на РС-Карнобат, което наказание същата да изтърпи ОТДЕЛНО, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя същото наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.    
В законна сила от 18.9.2013г.

3

ЧНД No 345/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Х.Б.Й.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 3.9.2013г.
Х.Б.Й.
 І. ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Й., едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛОС по НОХД № 388/2011 г. и НОХД № 385/2012 г., двете по описа на РС-Карнобат. НА ОСН. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Й. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на осн. чл. 25, ал.2 от НК изтърпяното от осъдения Й. до момента наказание лишаване от свобода от горепосочените НОХДела, а именно: НОХД № 388/2011 г. и НОХД № 385/2012 г., двете по описа на РС-Карнобат.НА ОСН. чл. 59, ал. 1 от НК приспада от така определеното общо наказание времето от 02.09.2011 г. до привеждане в изпълнение на определението по НОХД № 388/2011 г. по описа на КРС през което обв. Й. е бил задържан с мярка за неотклонение “Задържане под стража“. ІІ. ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Й., едно общо най-тежко наказание от ТРИ ГОДИНИ ЛОС по НОХД № 5/2008 г., НОХД № 43/2008 г. и НОХД № 14/2009 г., всички по описа на РС-Карнобат, както и наказание на основание чл. 67 ал.3 от НК ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. НА ОСН. чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното общо наказание на осъдения Й. от ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 5/2008 г., НОХД № 43/2008 г. и НОХД № 14/2009 г., всички по описа на РС-Карнобат, което наказание същият да изтърпи ОТДЕЛНО, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя същото наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, включително и наложеното наказание на основание чл. 67 ал.3 от НК ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.НА ОСН. чл. 25, ал.2 и ал. 3 от НК приспада от така определеното общо наказание на осъдения Й. изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, а именно: НОХД № 5/2008 г., НОХД № 43/2008 г. и НОХД № 14/2009 г., всички по описа на РС-Карнобат, включително и изтърпяното от него наказание ПРОБАЦИЯ, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. НА ОСН. чл. 59, ал.1 и ал. 2 от НК приспада времето от 15.01.2008 г. до 18.01.2008 г. през което Й. е бил задържан под стража за срок от 72 часа.