РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 349/2013

По УБДХ

Р.М.Х.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.8.2013г.
НП-потвърдено
Р.М.Х.
В законна сила от 20.8.2013г.