РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 187/2013

По ЗД по пътищата

И.В.К.

РУ МВР КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 5.8.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 26.8.2013г.