РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.7.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 619/2013

Отказ от наследство

Я.В.В.

Г.П.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 19.7.2013г.
В законна сила от 19.7.2013г.