П Р О Т О К О Л

 

13.06.2013 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д , ІІІ    състав

На  тринадесети юни две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1.................................

                                                                                 2. ...............................

 

Секретар ……………………Д.Е.…......…...................................

Прокурор................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ….МАРИНОВ……….........

Наказателно частен характер дело номер....151.....по описа за....2013....година

На именното повикване в ....................11,20........................часа се явиха:

 

         ТЪЖИТЕЛКАТА Г.И.М., редовно призована, се явява лично и с адв. Л.Т..

ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.Щ., редовно призован, явява се лично и с адв. В..

АДВ. Т.: Да се ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Съдът снема  самоличността на свидетелите, допуснати до разпит  както следва:

Д.А.М. – 69 г., ***, без родство със страните.

З.П.А. – 39 г., ***.

На основание чл. 290 от НК съдът предупреди свидетелите, че за неверни показания носят наказателна отговорност в размер на 5 години лишаване от свобода.

Свидетелите обещаха да кажат истината.

Съдът разясни на свидетелите правата по чл.122 от НПК.

Свидетелите обещаха да кажат истината.

Свидетелката Атанасова отведена от залата.         

СВИД. Д.А.М.: Познавам страните по делото. Комшии сме и с него и с нея. това нещо беше в 7 без двадесет вечерта през месец март 2012 г. отидох тогава да си заключа пътната врата. А. тогава стоеше на вратата си с неговата жена и аз като взех да си заключвам вратата и А. каза на Г. „Г., аз сега ще ***” и отиде и я удари, но не видях с какво я удари. Удари я с юмрук и Г. изрева. В окото я удари с юмрук и окото цялото посиня. Там беше и мъжа на З., който се казва Б. и той дръпна А. от Г., а аз пък дръпнах Г. да я вкарам в тях, а П. на А. жена му искаше да удари Г. и бягаше след нас, а аз и казах да не я удря. Ако не бяхме ние, А. и П. щяха да ударят Г. много, това е истината, която съм преживяла. Б. дръпна А., а аз дръпнах Г.. Мина една седмица, вземах й на Г. лекарствата за окото, защото цялото беше синьо, казах й да си извади медицинско и тя отиде при Андонов и си извади медицинско. Жената вдигна и много високо кръвно. Окото й докато се оправи от синьото продължи до към месец и нещо. Полицията идва няколко пъти в нашата махала да им казва на Г. и А. да не са карат. Те винаги се карат и полицията е викала и мен да давам показания. Карат се за едно няма нищо, защото Г. правила магии. Когато А. удари Г. нямаше никой друг освен мен, З. и мъжа й – Б., Б. дойде да дръпне А. да не се бият с Г.. Децата на З. бяха в тях, те са около 15-16 годишни.

Г. не е ударила А.. Г. си беше с очилата. Казах й „Г. как не ти е счупил очилата да ти влезе някое стъкло вътре”. А. удари Г. в окото. Когато ги разтървахме Г. си хвана очилата с едната ръка, не се счупиха. Когато А. удари Г. очилата й бяха в ръката, беше си ги снела вече.

След като ги разтървахме аз прибрах Г. в тях, а Б. прибра А. в тях. Г. ми каза, че много я боли окото, аз й казах да си глътне някое хапче и тя се прибра в тях, а аз в нас. Г. не е ударила П. тогава, тъй като Г. беше отмаляла. П. – жената на А. му викаше „Убий я бе А.”, ако не бяхме я отървали, тъй като Г. е сама щяха да я утрепят.

СВИД. З.П.А.: Познавам А. и Г. от скоро, от както отидохме там да живеем на квартира от 3 години, а Г. познавам повече, а чичо А. го познавам, когато дойде да живее там. Аз когато бях в къщи, беше тъмно 5-6 часа, Г. дойде в къщи да си иска от мен парите, поседя-поседя малко и ми каза, че ще си отива. Ние двете си приказвахме, аз имах и други гости в къщи. Когато си тръгна вънка стана гюролтия и децата ми - двамата сина ми казаха „майко излез отвън да видиш чичо А. удари леля Г.”. Когато излезнах вън Г. и А. бяха  сдърпани. Искам да кажа, че бяха вече спасени от други хора да не се карат. Г. не беше добре, беше притеснена, на едното си око имаше синьо като патладжан беше.

Видях на Г. окото, че е синьо сутринта, когато отиде на лекар. Сутринта леля Г. тръгна на лекар и аз отидох да й искам пари, но нея я нямаше и другите хора ми казаха, че е отишла в болницата на лекар и да си изкара медицинско и след това я видях като се върна и тогава Г. ми каза „виж З. какво ми направиха” и тогава видях, че окото й беше надуто и много посиняло. Тогава аз й казах да си направи студен компрес с парцал. Аз лично не съм присъствала при конфликта между А. и Г., не съм присъствала тогава, когато А. е ударил Г., аз видях само когато вече бяха разделени един от друг.

СЪДЪТ ОСВОБОДИ СВИДЕТЕЛИТЕ ОТ ЗАЛАТА.

АДВ. Т.: Няма да соча други доказателства.

АДВ. В.: Представям във връзка с показанията на разпитаната в предното с. з. свидетелка П. Ж.Щ., която заяви, че е била ударена от тъжителката представям издадено медицинско удостоверение от д-р Д.А. – хирург. Други искания по доказателствата нямаме.

СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА

АДВ. Т.:  Г-н съдия, постигнахме спогодба за решаване на делото в следния смисъл: Подсъдимият А.Х.Щ. в днешното съдебно заседание ще заплати сумата от 500 лв. на тъжителката Г.И.М., представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски, като същият се задължи да има занапред добро поведение и отношение спрямо тъжителката.

АДВ. В.:  Съгласни сме с така предложената спогодба и молим съдът да я одобри, като се задължаваме да имаме занапред добро поведение и отношение спрямо тъжителката.

 

 

 

С П О Г О Д И Л И     С Е :

 

 

 

ТЪЖИТЕЛКАТА Г.И.М.………………………………………

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.Щ.……………………………………….

 

 

 

         Тъжителката Г.М.: Днес получих сумата от 500 лв…………..

 

 

Съдът намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала и същата следва да бъде одобрена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между тъжителката Г.И.М. и подсъдимият А.Х.Щ. в посочения по-горе смисъл

 

ТЪЖИТЕЛКАТА Г.И.М.: Заявявам, че оттегляме изцяло тъжбата си ведно с претенциите за обезщетение на основание чл. 24, ал. 4 т. 4 от НПК. Моля да одобрите спогодбата.

Съдът, като съобрази, че тъжителя оттегля предявената тъжба срещу подс. А.Х.Щ. и са налице основанията на чл.24, ал.4, т.4 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 151/2013 год. по описа на КРС.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Бургаския окръжен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието завърши в 12.30 часа.

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: