РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.5.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 102/2013

Административни дела

С.С.С.

РУП - КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 16.5.2013г.
НП-потвърдено

2

ЧНД No 181/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Х.С.Д.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 16.5.2013г.
Х.С.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл. 25, ал.1, вр. с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Д. едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛОС по НОХД № 517/2012 г. и по НОХД № 28/2013 г.,двете по описа на КРС. На осн. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, вр. с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС - СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от две години ЛОС, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл.59 ал. 1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание, времето през което осъденият Д. е бил задържан под стража, считано от 03.01.2013 година до привеждане в изпълнение на така определеното му общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода. ОТХВЪРЛЯ искането на КРП за увеличаване на осн. чл. 24 от НК на така определеното общо наказание с допълнително три месеца ЛОС, като неоснователно.