- .

12.4.2013.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1092/2012

...

.

:
.

12.4.2013.

2

No 1337/2012

" " -

:
.

12.4.2013.

3

No 70/2013

...

:
.

12.4.2013.

4

No 103/2013

.XI.

...,
-

...

:
.

12.4.2013.
...
. 331, . 3, , . . 331, . 1, . . 330, . 1 ,   . ... , . 58, .1 1/3, . .66, . 1 ... 3 () . 
12.4.2013.

5

No 126/2013

.78

- ,
...

...

:
.

12.4.2013.

6

No 131/2013

- .23, 25 27

...

-

:
.

12.4.2013.