Р Е Ш Е Н И Е 58/19.3.2013г.

гр.Карнобат

                                                          

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на деветнадесети февруари                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в състав:   

         Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 1001 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** против М.И.И. с ЕГН ********** ***. В исковата молба ищецът твърди, че на 18.08.2012г. около 18.00 часа се прибирал към вкъщи, когато на ул.”Патриарх Евтимий ” в гр.Карнобат минал покрай паркирана лека кола, собственост на ответника. Колата била натоварена с обемист багаж, поради което задният й капак бил вдигнат. Продължил да върви по тротоара, но след известно време слязъл на платното, тъй като на тротоара имало паркиран лек автомобил,  и след 10 метра автомобилът, управляван от ответникът, давайки на заден ход, го блъснал и той паднал на земята. Намиращите се наоколо хора се развикали и водачът спрял. Ищецът се изправил и усетил болки в десния си крак и дясната половина на кръста. Поради уплахата не сигнализирал веднага в РУП Карнобат. На другия ден потърсил медицинска помощ, но му било отговорено, че в гр.Карнобат в този момент няма специалист. На 20.08.2012г. посетил личния си лекар в гр.Бургас, който го прегледал и му дал направление. Лечението продължило повече от два месеца, като все още чувства болки в дясната половина на кръста и в десния крак и продължава да се лекува в гр.Карнобат, ходейки на физиотерапевтични процедури. Предвид изложеното е направено искане да се осъди ответника да му заплати обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в болка и страдание и сумата от 62.12лв. имуществени вреди, представляващи направените разходи за снабдяване със СМУ, транспортни разходи и прегледи при медицински специалисти, ведно със законната лихва върху сумите от датата на увреждането до окончателното изплащане. Сочи и ангажира доказателства.

В с.з. ищецът се явява лично и поддържа предявените претенции чрез своя представител.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът е депозирал писмен отговор, в който оспорва твърденията в исковата молба, считайки същата за неоснователна.  Ангажира доказателства.

 В с.з. ответникът чрез своя процесуален представител оспорва исковете и поддържа изложеното в отговора на молбата.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа страна следното:

На 18.08.2012г. ищецът Х. ***.”Патриарх Евтимий ” в гр.Карнобат, минавайки покрай паркирана лека кола, чийто заден капак бил вдигнат. След известно време слязъл на платното, тъй като на тротоара имало паркиран лек автомобил,  при което бил ударен от лекия автомобил, управляван от отв.И., който се движел на заден ход. От удара ищецът Х. паднал на земята под колата. Присъстващите минувачи видели инцидента и с цел да предотвратят настъпването на по-лоши последствия се развикали. Водачът на автомобила спрял, и заедно с пътуващия в колата св.Стоянов, излезли от колата, за да видят какво се е случило. Двамата помогнали на ищеца да се изправи, изтупали му дрехите, попитали го дали е добре, след което го отвели в намиращо се на близо заведение, където отв.И. закупил на пострадалия две бири и си тръгнал.

На 20.08.2012г. ищецът посетил Медицински център Света София в гр.Бургас и бил прегледан от д-р Стоян Минчев. За прегледа бил издаден амбулаторен лист 718/20.08.2012г., видно от който ищецът получил повърхностна травма на корема, долната част на гърба и таза. За получените наранявания на ищецът Х. бил предписан медикаментът Репарил N. Видно от представения касов бон 2150036351 от 23.08.2012г. за извършена покупка предписаният медикамент е на стойност 10.47лв.

На 22.08.2012г. ищецът бил прегледан от лекар в отделение по съдебна медицина при МБАЛ Бургас, за което му било издадено СМУ 368/2012г. Видно от документа при извършения преглед лекарят констатирал охлузвания в областта на дясната тазобедрена става, вътрешната повърхност на дясното коляно и външното кокалче на глезена. Повърхностно охлузване било констатирано и на дясното седалище и част от опашната област. По вътрешната повърхност на дясното бедро имало мораво кръвонасядане с диаметър 3см. За извършеното освидетелстване ищецът заплатил такса в размер за 30лв., видно от издадената за тази цел фактура 41424/22.08.2012г.

За извършените посещения при ОПЛ и специалист в медицински център Света София ищецът Х. заплатил и по 2.90 лв. потребителска такса. За посещенията на лекар на 20.08.2012г. и на 22.08.2012г. ищецът заплатил и по 3.90лв. за билет, видно от представените билети от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

На 02.10.2012г. ищецът извършил нов преглед при специалист- д-р Димитър Ганчев, като за извършения преглед бил издаден амбулаторен лист 1862/02.10.2012г. Видно от документа състоянието на ищеца е новооткрито; Вертеброрадикулерен синдром за цервекален дял с ирадиация в шийнораменен пояс и десен горен крайник, като оплакванията били за тръпнене в дясно рами и пръстите на ръката. Поставената диагноза е други спондилози с радикулопатия, притискане на нервни коренчета и плекуси при спондилоза, а предписаното лечение физио-терапевтични процедури с цел рехабилитация. За тези процедури ищецът заплатил 5.80лв, видно от фискален бон от 16.1.2012г.

По делото е назначена и изслушана съдебно-медицинска експертиза, видно от заключението на която описаните болки в дясна тазобедрена става и врата, както и травматичните увреждания са отзвучали. За отразените в амбулаторния лист от 02.10.2012г. оплаквания вещото лице посочва, че болките, които са във врата  и горния крайник се дължат на притискане на нервните коренчета и биха могли да се обяснят с прекомерно раздвижване на ставите, най-вече тези между прешлените на гръбначния стълб.

Горната фактическа обстановка съдът прие за доказана от приложените по делото писмени доказателства, неоспорени от страните, както и от една част от гласните доказателства. За да приеме за доказана датата на извършване на деянието-18.08.2012г. (събота) съдът кредитира показанията на св. Москов, които кореспондират с писмените доказателства, а именно: жалба от ищеца до РУМВР гр.Карнобат, както и амбулаторния лист от 20.08.2012г. и билет за железопътен превоз от същата дата (понеделник).Логично е да се приеме, че след като ищецът е пострадал в неработен ден, то в първия работен ден ще посети личния си лекар и специалист.

За да приеме за доказан факта, че ответникът е причинил ПТП, при което е пострадал ищецът съдът кредитира показанията на св.Москов, които преценя за последователни, логични и непротиворечиви.Съдът оценя факта, че този свидетел е роднина на ищеца, както и това, че не е пряк очевидец на инцидента, но той още същия ден  е видял състоянието на ищеца. Неговите показания кореспондират както с писмените доказателства-медицинска документация, така и с направеното от отв. И. признание в заявлението до РУМВР Карнобат от 02.10.2012г, че правейки маневра назад е бутнал леко ищеца Х.. Същото представлява извънсъдебно признание на факта, което се ползва с обвързваща съда доказателствена сила, тъй като по съществото си е признание на отрицателен факт; факт, който е в ущърб на страната, която е направила признанието. Именно поради горното съдът не кредитира показанията на св.Стоянов, в частта, в която той твърди, че не е имало ПТП, а ищецът е стоял прав до колата. В този случай открит остава въпросът защо след като не е настъпило ПТП, ищецът не е падал и не е пострадал, ответникът първо му изтупва дрехите, предлага му да го отведе в болница, а после го черпи в заведение.

Съдът намира също така, че по делото не са събрани доказателства, че е налице съпричиняване. Т.е. че и ищецът е нарушил правилата за движение и се е движил по пътното платно, въпреки че е имало свободен тротоар. Единствено св.Стоянов твърди, че тротоарите са били свободни, но съдът не кредитира показанията на свидетеля и в тази част, тъй като са нелогочни и в противоречие с показанията на св.Москов, които съдът кредитира. Нелогични са, тъй като, ако човек се движи продължително време по пътното платно, той ще  бъде възприет от водача в двете странични огледала за задно виждане още преди предприемане на движението на заден ход, докато, но ако пешеходецът се движи по тротоара и слезе на платното в по-късен момент, то е възможно да попадне в т.нар. мъртва точка и да не бъде възприет от водача в тези огледала.

За да приеме за доказан факта, че именно от това деяние са настъпили описаните както в СМУ от 22.08.2012г., така и  в амбулаторния лист от 02.10.2012г. увреждания на ищеца съдът съобрази следното. На 18.08.2012г. ищецът е бил бутнат от кола, управлявана от ответника, следствие на което той пад под колата. Издадената скоро след инцидента медицинска документация свидетелства за това какви са първоначалните, видими наранявания-охлузвания в областта на дясната тазобедрена става, вътрешната повърхност на дясното коляно и външното кокалче на глезена. Повърхностно охлузване било констатирано и на дясното седалище и част от опашната област. Описаните охлузвания обаче говорят, че при падането ищецът се е придвижил по земята следствие на удара, а не само е паднал на място, тъй като охлузване се получава при триене, съприкосновение на кожата с твърда повърхност, докато при падане и запазване на спокойствие по тялото се получават само натъртвания и кръвонасядания. Именно описаните охлузвания дават основание на съда да приеме, че следствие на инцидента ищецът е раздвижил прекомерно ставите си, обездвижени от вече съществуващи негови заболявания. Както посочва вещото лице при работа и спорт човек раздвижва ограничено, т.е. той е ограничен от болката, която изпитва. Докато при инцидент раздвижването се случва извън волята и контрола на човек и едва тогава е възможно да се получи прекомерно раздвижване.

Съдът не обсъжда представения фискален бон за закупен лекарствен продукт „Упсарин”, тъй като отбелязаната в него дата на издаване е нечетлива и съдът не може да прецени относимостта на това доказателства за делото.

При така установена фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 Предявения иск  с прана квалификация чл. 45 ЗЗД във връзка с чл. 52 ЗЗД за причинените от деянието неимуществени вреди е основателен и доказан   и следва да бъде уважен изцяло. Искът досежно имуществени вреди се явява частично основателен за сумата от 59.87лв и следва да бъде уважен за посочената сума. Съображенията за това са следните:

За да възникне отговорност за поправяне на вреди от непозволено увреждане, следва да се установят елементите на фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД - деяние (действие или бездействие), противоправност на деянието, настъпили вреди в сферата на трето лице, причинна връзка между деянието и вредите и вина. Всички те са доказани в настоящото производство и ответникът следва да отговаря за причинените на пострадалото лице имуществени и неимуществени вреди.

Неимуществените вреди по своята същност са неприятни психични изживявания на личността и се свеждат до физически и емоционални болки и страдания. За тях според чл. 52 ЗЗД съдът определя обезщетение по справедливост. Това определяне на обезщетението за неимуществени вреди не е абстрактно понятие, а е свързано с преценка на конкретни, обективно настъпили обстоятелства, като размерът му не следва да бъде източник на обогатяване за пострадалия.

Предвид изложеното и на база на събраните по делото доказателства съдът приема, че обезщетението, определено по реда на чл. 52 ЗЗД, следва да бъде в размер на 1000лева. За да достигне до посочената сума съдът взе предвид посочените в заключението на СМЕ увреждания, за които ищецът безспорно е изпитвал болки. Взе предвид и факта, че следствие на деянието живота на ищецът се променил в негативна посока- причиненото от инцидента падане в довело до влошаване на неговото здравословно състояние. Това е така, тъй като той е страдал от радикулит и спондилоза (ошипяване), а от падането е раздвижил прекомерно ставите, което е довело до допълнително болки, затруднение в движението и в ежедневния му начин на живот за период от няколко месеца.

Причинените от деянието имуществени вреди също следва да бъдат обезщетени, тъй като те са в пряка и непосредствена връзка с него- средства за посещение на личен лекар и специалист (потребителска такса и пътни разходи), средства за снабдяване със СМУ, средства за лечение. Заплатените средства, чийто размер се доказва по делото възлиза на сумата 59.87лв. и за тази сума ответникът следва да отговаря.

При този изход на делото ответникът  следва да заплати на ищеца сумата от 553.50 лева съдебно деловодни разноски.Претенцията на ответника за заплащане на направените от него разноски е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

                                                           Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА М.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 1 000 (хиляда) лева, представляваща  обезщетение  за неимуществени вреди, причинени в резултата на непозволено увреждане от 18.08.2012г., ведно със законната лихва  от 18.08.2012г. – датата на извършване на деянието до окончателното изплащане на главницата.

ОСЪЖДА М.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 59.87 лева, представляваща  обезщетение  за имуществени вреди, причинени в резултата на непозволено увреждане от 18.08.2012г., ведно със законната лихва  от 18.08.2012г. – датата на извършване на деянието до окончателното изплащане на главницата, като отхвърля иска за разликата над тази сума до пълния заявен размер от 62.12лв.

ОСЪЖДА М.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 553.50лева съдебно-деловодни разноски.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на М.И.И. с ЕГН ********** *** за заплащане на направените от него съдебно деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                            Районен съдия: