РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.3.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1340/2012

Развод и недейств. на брака

Я.С.С.

П.С.П.С.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 13.3.2013г.