- .

6.2.2013.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 19/2013

...,
...

 

:
.

6.2.2013.

2

No 33/2013

...,
...

 

:
.

6.2.2013.

3

No 50/2013

.30

 

" " .,
...,
-

:
.

6.2.2013.

4

No 81/2013

...

 

:
.

6.2.2013., 6.2.2013.

5

No 549/2012

- .23, 25 27

...,
-

...

:
.

6.2.2013.
...
. . 25, .1, . 23, .1 . - 31/2012 . - 188/2012 . -. . . 61, .2, . 60, .1 . - , .  . . 25 . 3 . - , 31/2012 . -, 29.03.2012 . 29.09.2012 ., . . . 68, .1 . 869/2009 . -, , . 61, .2, . 60, .1 .