- .

31.1.2013.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1031/2012

...

...

:
.

31.1.2013.

2

No 520/2012

- .23, 25 27

- ,
...

...

:
.

31.1.2013.
...
. . 25, .1, . 23, .1 ..., -**********, - . . . 61, .3 -, . . 59, . 1 . . .24 , - .  . 61, .3 -, ..., . 59, . 1 .    .25, .2 108/2011 . .  

3

No 539/2012

05

:
.

31.1.2013.
-