- .

22.1.2013.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 688/2012

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

...

:
.

22.1.2013.

2

No 1269/2012

...,
...

.

:
.

22.1.2013., 22.1.2013.

3

No 512/2012

...

.

:
.

22.1.2013.
  :       415/ 04.09.2012 “”- , , ...,-**********,***, “” 300 .179,.3,.4, “”, .139,.5 .   14- , .       :              -

4

No 538/2012

.78

...,
-

...

:
.

22.1.2013.
..., ********** , 10.08.2012. . –. 1995 .„ 600 , . ., . .345 . .78 „” 1 000 ( ) .    
...
..., ********** , 10.08.2012. . –. 1995 .„ 600 , . ., . .345 . .78 „” 1 000 ( ) .    
22.1.2013.