РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 103/2012

По ЗД по пътищата

Г.Д.А.

РУП СУНГУРЛАРЕ

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ

Решение от 20.12.2012г.
НП-изменено

2

НАХД No 464/2012

Административни дела

М.И.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № БХ 015 от 23.01.2012 година на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Бургас , което е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 16 от 12.01.2012 г. , с което наказателно постановление на М.И.В. с ЕГН ********** *** са му наложени две административна наказания , а именно : 1. за нарушение на чл. 248 т.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност , на основание чл. 440 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – глоба в размер на 500 лв. и 2. за нарушение на разпоредбата на чл. 18 ал.1 от Закона за храните на основание чл. 43 ал.1 от Закона за храните - глоба в размер на 2 000 лв..