- .

13.12.2012.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 516/2012

../

...,
...

:
.

13.12.2012.

2

No 1121/2012

...

" " .

:
.

13.12.2012., 13.12.2012.

3

No 1267/2012

:
.

13.12.2012., 13.12.2012.

4

No 450/2012

- .23, 25 27

...

:
.

13.12.2012.
... .   ... 450/2012.  

5

No 521/2012

.XI.

...,
-

...

:
.

13.12.2012., 13.12.2012.
...
. 339, .1, .- . 55, .1, .1 ... .   .66, .1 ... .