- .

11.12.2012.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1117/2012

...,
...

" " .

:
.

11.12.2012.

2

No 411/2012

...

" " .

:
.

11.12.2012.
-

3

No 424/2012

.III. - -

.

...,
...,
...

:
.

11.12.2012., 11.12.2012.
...
...
. 170 .2 . .1, . . 20 .2 . 55 ... 5 , . 66 .
...
.170 .2 ..1 ..20 .2 , . 55 ... 5 , . 66 .    

4

No 472/2012

...

,

:
.

11.12.2012.
02-209/29.08.2012 „ ”

5

No 518/2012

.XI.

...,
-

...

:
.

11.12.2012., 11.12.2012.
...
. 343 , . 2, ..1 , .54, .1 . ... 6 () , .66 3 () .