О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 562/22.10.2012г.

 

 

гр. Карнобат

 

Карнобатският районен съд                                                               граждански състав

на   двадесет и втори октомври                               две хиляди и дванадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                                                     Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията Иванова гражданско дело № 894 описа за 2012г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод  исковата молба от С.Р.С. *** против И.Т.Ч. ***.

По делото е постъпила молба от ищеца, с която се прави искане за прекратяване на производството поради оттегляне на иска. И тъй като оттеглянето на молбата е направено преди приключването на първото по делото заседание, съгласието на ответниците не е необходимо съгл. разпоредбата на чл.232 ГПК.

Предвид депозираната молба, с която надлежно се десезира съда от разглеждането на спора и на основание чл. 232 ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Районен съд - Карнобат

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр.дело № 894/2012г. по описа на КРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :