- .

27.9.2012.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 941/2012

.30

" " .

-

:
.

27.9.2012.

2

No 529/2011

.X. - .325

- ,
...

...,
...,
...

:
.

27.9.2012., 27.9.2012.
...
...
...
. 325, . 2, . . 325, . 1, . . 20, . 2 . ... 4 / / . .. 66, . 1 , 3 // . . 339, . 1 4 / / . . 66, . 1 , 3 // . .. 381, . 8 , . . 23, . 1 , , 4 . . . 66, . 1 , 3 // .