РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.9.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 608/2012

Развод по взаимно съгласие

В.З.К.,
М.Ю.Ч.

 

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 19.9.2012г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 330 ал. 2 от ГПК прекратява производството по делото

2

НОХД No 295/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

В.Г.Я.

Председател и докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Споразумение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
На основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК – пробация,при следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** - за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;    
В.Г.Я.

3

НЧХД No 328/2012

НЧХД

И.Г.И.

Д.Д.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Разпореждане от 19.9.2012г.
гореизложеното съдът   РАЗПОРЕДИ :   ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по настоящото НЧХД № 328/ 2012 г. поради това, че липсва подадена тъжба по същото .