Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                             № 107 / 6.9.2012г.

 

                                                Град Карнобат

 

                            В   И  М  Е Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Карнобатският районен съд……….колегия в публично заседание

на  шести септември  през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                    Съдебни заседатели  :    1.

                                                                                2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора……..........….като разгледа докладваното от районния съдия НАХ дело № 345 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид:

Делото е образувано по повод внесена за разглеждане в съда преписка на РУ „Полиция” – град Сунгурларе, във връзка с констатирана проява на дребно хулиганство от лицата Д.Ж.С. и А.К.Х. ***.

 Съдът, като изходи от съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства, а именно – докладна записка, акт за констатиране проява на дребно хулиганство, обясненията на нарушителите, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 05.09.2012 година около 17,15 часа в пивницата на село Г., находяща се в центъра на селото и по- конкретно в парка на същото отишъл свидетеля А. Т. Х., който видял че там се намират лицата Д.К., А.А. и нарушителите Д.Ж.С. и А.Ш., които консумирали алкохол. Наскоро след това свидетеля А. Х. попитал Д.К. защо не се прибира у дома, като му споменал че неговата майка се притеснява  доста във връзка с поведението му. От своя страна лицето Д.К. му отговорило, че докато свако му – свидетеля М. Д. е там няма да се прибере у дома. От своя страна нарушителят Д.Ж. предложил на Д.К. да го качи на мотоциклета си и да го отведе в дома му, но Костов не се съгласил. В това време пристигнал пострадалия свидетел М.Д. с лекия си  автомобил, като същият  спрял колата, излязъл от нея и малко след това започнал да разговаря с нарушителят Д.Ж.. Не след дълго свид. Д. се качил в автомобила си потеглил, като в същият момент нарушителят Д.Ж. ударил с ръка по тавана на колата му. По тази причина Д. спрял автомобила си,  излязъл от него и попитал Ж. защо  удря  автомобила му.  След това двамата се хванали за яките на дрехите си  и започнали да разговарят на висок  глас. В този момент дошъл нарушителят  А.К., който започнал да нанася  удари по главата пострадалия свидетел М. Д.. В този момент свидетелят  А. Х. заедно със сина с и М. Х. направил опит да предотвратят нанасянето на удари от страна на нарушителите А.К.  и Д.С., но въпреки това последният успял да се  отскубне от държащият го М. Х. и също  започнал да нанася удари по главата на свид. Д., в резултат на което последният паднал на земята. При това С. започнал да нанася удари  с крак по тялото на свид. Д.. В този момент се намесили  и други хора  от присъстващите на посоченото по- горе място, които успели да предотвратят по- нататъшното нанасяне на  удари от нарушителите по отношение на свид. Д.. Малко след това свид. М.Д. се качил в автомобила си и се прибрал в дома си, след което тъща му .Ж.К. сигнализирала органите на РУП Сунгурларе за случилото се. В резултат на това  полицейските  органи задържали двамата  нарушители, от които както и от свидетелите М.Д. и А. Х. били снети обяснения в полицейското управление по повод на случилото се. Двамата нарушители били задържани въз основа на полицейска заповед за задържане  за срок от 24 часа, като освен това бил  съставен по надлежния ред и акт за констатираната проява на  дребно хулиганство.

От така изложената по- горе фактическа обстановка следва несъмнения извод, че поведението на нарушителите Д.Ж.С. и А.Х.К. предизвикало нарушаването на обществения ред и спокойствие, както и  възмущението на намиращите се на посоченото по- горе  място свидетели и на останалите лица, присъствали на същото място и по същото това време. От това пък следва извода, че те са осъществили от обективна  и субективна страна състава на чл. 1 от УБДХ, поради което на същите е необходимо да бъде наложена санкция именно на посоченото  основание.

При обсъждане вида и размера на наказанието на нарушителите съдът счете, че на последните е необходимо да бъде наложена санкция по първата алтернатива на  УБДХ, а  именно: „Задържане в поделение на МВР” за срок, както следва: по отношение на Д.Ж.С.– от седем денонощия, а по отношение на А.Х.К.– за срок от пет денонощия.

При обсъждането на  въпроса за индивидуализацията на наказанието на нарушителите съдът се съобрази със следните обстоятелства: от една страна счете, че за извършване на непристойните им  прояви е допринесла ниската степен на правната им и обща култура, както и грубото несъобразяване с установените правни и морални норми за поведение, като освен това взе предвид и обстоятелството че деянията си те са извършили в състояние на  алкохолно опиянение.

Именно от гледна точка на споменатите по- горе съображения съдът счете че за поправянето и превъзпитанието  на нарушителите е необходимо да им бъде наложена горепосочената санкция.

 

Мотивиран от изложените по-горе съображения, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.І, предложение “първо” от УБДХ  НАЛАГА на Д.Ж.С., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***  административното наказание „Задържане в поделение на МВР”, респективно ОД на МВР- гр.Бургас за срок от СЕДЕМ денонощия.

НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.І, предложение “първо” от УБДХ  НАЛАГА на А.  Х.К. ЕГН ****, с постоянен и  настоящ адрес: село Г., общ. С. обл. Б., административното наказание „Задържане в поделение на МВР”, респективно ОД на МВР- гр.Бургас за срок от ПЕТ денонощия.

МВР”, респективно ОД на МВР- гр.Бургас за срок от ПЕТ денонощия.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ, КАТО СЪЩОТО СЛЕДВА ДА СЕ  ИЗПЪЛНИ   НЕЗАБАВНО.

         ПРЕПИСИ от решението да се изпратят незабавно на ОД на МВР – гр. Бургас и РУ „Полиция” гр. Сунгурларе за сведение и изпълнение.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: