- .

26.7.2012.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 231/2012

.78

- ,
...

...

:
.

26.7.2012.
..., **********,*** . 343, .2, . .1 , . 78 1000 // ,
...
26.7.2012.

2

No 265/2012

()

1 - 2005

:
.

26.7.2012.
-

3

No 289/2012

.XI.

...,
-

...

:
.

26.7.2012., 26.7.2012.
. 343 , . 1 -6 // . . 66, . 1 - . . 343 , . . 37, . 1, . 7 - є 6 // . . 59, . 4 20.07. 2012 ..
...