Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 89 / 17.7.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На седемнадесети юли две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. М.ОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……………………....................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….М.ОВ……….…………

НАХ дело номер.............280.............по описа за............2012...............година

 

         В Районен съд гр. Карнобат е постъпил от РПУ гр. Сунгурларе акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от лицата К.Т.Н. и Н.Т.Н.,***, като към него са приложени и обясненията на свидетелите А.И.С., П. С. Ж., Д. З. К., М. Т. Г., Т. И. Т., В. Б. Д., А. А. М. и Й.Г.Г., като в съдебно заседание са разпитани като свдетели лично лицата А.И.С. и Й.Г.Г..

         Лицата К.Т.Н. и Н.Т.Н. в съдебно заседание дават обяснения като твърдят, че не са извършили административните нарушения, които им се преписват.

         Районния прокурор редовно призован не се явява и не взема становище по делото.

         След поотделна и съвокупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         На 16.07.2012 г. около 16.00 часа след като свидетелката П. С. Ж. отворила магазина, находящ се в с. Завет, общ. Сунгурларе, обл. Бургаска в който работила като магазинер в магазина влезли Н.Т.Н. заедно с лицето с което живеел фактически на съпружески начала с името Снежина и сестра си К.Т.Н., като същите били в явно нетрезво състояние. Същите си поръчали по една бира и седнали на масата да пият. Същите след това без да бъдат предизвикани от никого започнали да се дразнят със свидетелката П. Ж. и пристигналите и намиращите се вътре  в магазина лица, като започнали да ги псуват с думите „***”, „***”, а нарушителката К.Н. ги обиждала и с думите „***”, но той като жителите на с.Завет ги знаели, че същите след като употребят алкохол стават много агресивни не им обръщали внимание, като не отговаряли на техните обиди и си излизали от магазина, без да изразят каквото и да е отношение спрямо нарушителите К. и Н. Н.. След това, тъй като нямало кого да обиждат или да се саморазправят горепосочените двама нарушители излезли на улицата пред магазина и започнали да се опитват да чупят бирени шишета, като счупили само едно бирено шише, но продължили да псуват намиращите се там хора, като им викали „педераси”, след което нарушителката К.Н. си заминала, а на място  останал нарушителя Н.Н..*** били уведомени за агресивното поведение на двамата нарушители К.Т.Н. и Н.Т.Н. и на място пристигнали С. А. М. и свидетелят А.И.С., двамата служители на РУП Сунгурларе за установяване на случая. Същите провели разговор със свидетелката П. С. Ж. за предварително запознаване със случая, след което излезли на улицата пред магазина за установяване на нарушителите, като там видели, че седи нарушителят Н.Т.Н. с който те се опитали да проведат някакъв разговор, но същият се нахвърлил върху тях и започнал да сипе ругатни, псувни и обиди, като ги наричал „***”, „боклуци”, „***”. Тогава горепосочените служители на РУП Сунгурларе решили да го задържат за изясняване на случая, но същия отказал да изпълнява техните разпореждания и се наложило същите да употребят физическа сила изразяваща се в поставяне на белезници и усилия за вкарване на нарушителят Н. на задната седалка в служебния автомобил. Същият обаче продължил да се съпротивлява, като започнал да рита вратите на патрулния автомобил, като се мъчил да счупи прозорците му. В този момент по улицата водеща към магазина дошла и нарушителката К.Н., нахвърлила се върху свидетелката П. Ж., като се помъчила да й вземе цигарата, започнала да я скубе по косата и да я дращи с нокти по лицето, като я почнала да я псува, като в този момент горепосочените служители на РУП Сунгурларе отишли към нея, защото установили, че тя е другият извършител на хулигански прояви. Като ги видяла нарушителката К.Н. започнала да замахва с ръце към тях, започнала да ги плюе и ги обижда, като ги псувала и наричала „***”, „***”, отправила закани за саморазправа с тях от нейни приятели. Същите служители на органите на реда й направили разпореждане да влезе в колата, но същата категорично  отказала, като продължила да ги псува и отказала да изпълни това тяхно разпореждане. Затова същите служители на РУП Сунгурларе употребили отново физическа сила, изразяваща се в поставяне на белезници на същата нарушителка и вкарване в служебния автомобил. Същата нарушителка когато влязла в автомобила вместо да си даде сметка за извършените хулигански прояви от нея се разярила и започнала да плюе по полицаите в автомобила и тя също започнала да рита автомобила с цел да счупи стъклата в следствие на което от нанесените удари от двамата нарушители били деформирани задните врати на служебния автомобил. Нещо повече, когато органите на реда подкарали лекия автомобил, за да транспортират нарушителите в РУП Сунгурларе, нарушителката К.Н. започнала да ги плюе и даже започнала да ги рита с крака по раменете и главите. Като установили, че е невъзможно да откарат двамата нарушители по този начин в РУП Сунгурларе, свидетелят С. и лицето С. М. потърсили допълнителна помощ за предвижването им до РУП Сунгурларе, като на място след известно време с друг служебен автомобил дошли лицето Р. Т. и свидетелят Й.Г.Г.. Същите направили разпореждане на нарушителката К.Н. да отиде в техния автомобил, но същата отказала да изпълни разпореждането им в следствие на което спрямо нея отново било упражнена физическа сила изразяваща се в поставяне на белезници вкарване в другия служебен автомобил, като същата отново продължила да плюе органите на реда, продължила да ги псува и да ги обижда, както и им се заканвала със саморазправа от страна на нейни приятели. След пристигането им в РУП Сунгурларе на нарушителите бил извършен медицински преглед  от лекар и изготвени заповеди за задържане, но нарушителката К.Н. не спряла с агресивното си поведение спрямо органите на реда, като продължила да псува всеки служител, който тя виждала, намиращ се в сградата на РУП Сунгурларе, блъскала, псувала, като ги наричала „ще ви еба глупаци, педераси”, накъсала си дрехите, като останала чисто гола и даже два пъти уринирала в помещението, където била временно настанена, като тези й хулигански и изключително арогантни действия продължили до около 01,00 часа на 17.07.2012 г. когато същата заспала.

На двамата нарушители бил съставен акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, които им бил предявен, същите се запознали с него, но отказали да го подпишат.

         Горепосочената така приета фактическа обстановка по делото се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства: докладна записка, а така също и от писмените обяснения на свидетелите А.И.С., П. С. Ж., Д. З. К., М. Т. Г., Т. И. Т., В. Б. Д., А. А. М. и Й.Г.Г., а така също и от показанията на свидетелите А.И.С. и Й.Г.Г., които са разпитани лично в съдебно заседание.

Съдът кредитира техните обяснения и показания като свидетели като достоверни, тъй като с дадените в противовес обяснения на нарушителите К. и Н. Н. същите явно се стремят да се оневинят в извършване на административните нарушения, които им се преписват и по този начин същите се стремят да избегнат осъществяването на настоящата административно-наказателна репресия срещу тях. Освен това съдът намира, че показанията и обясненията на служителите на РУП-Сунгурларе се явяват достоверни, тъй като същите не се явяват заинтересовани от изхода на настоящото дело и тъй като съдът приема, че техните показания като служители на РУП-Сунгурларе не могат да не съответствуват на обективната истина за фактите свързани с административните нарушения, които се преписват на нарушителите К.Н. и Н.Н..

         Съдът като взе предвид горепосочената така кредитирана от него фактическа обстановка по настоящото дело намира, че лицата К.Т.Н. и Н.Т.Н.,*** на 16.07.2012 г. в същото населено място на публично място – в магазина, находящ се в същото с. Завет и на улицата пред него нарушили обществения ред и спокойствието на обществото, като отправяли обиди на лицата П. С. Ж., А.И.С. и С. А. М., последните двама служители при РУП-Сунгурларе, като им казвали “***”, „ ***”, „***”, чупили бирени бутилки пред същия магазин, ритали с крака вратите на служебния автомобил в следствие на което са били деформирани задните врати на същия и са плюли С. А. М., като част от същите обиди са отправяни и към длъжностни лица – служители на РУП-Сунгурларе, отговарящи за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите и които непристойни прояви са нарушили изключително арогантно обществения ред и спокойствие на гражданите на с. Завет.

Съдът намира, че  тези непристойни прояви на нарушителите К.Т.Н. и Н.Т.Н. се характеризират с изключителен цинизъм и дързост, тъй като изречените от тях обиди са с най-висока форма на цинизъм и са извършени и срещу служители от РУП-Сунгурларе отговарящи по опазването на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община Сунгурларе, като съдът намира, че с тях те са искали да уронят авторитета, респ. престижа  и да унижат достойнството на служителите на РУП Сунгурларе пред присъствувалите на местопроизшествието лица от с. Завет. Затова за тази тяхна проява на дребно хулиганство, която съдът квалифицира като такава по УБДХ следва да им бъде наложено административно наказание от тези предвидени в чл.1 ал.1 от УБДХ. Определяйки обаче какво наказание да бъде наложено на нарушителите съдът намира, че спрямо тях са налице само отегчаващи вината им обстоятелства – това, че извършените от тях прояви на дребно хулиганство се характеризират с изключителна форма на цинизъм и дързост, тъй като същите са обиждали и псували не други, а служители на РУП-Сунгурларе, които именно отговарят за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите в Община Сунгурларе, както и това, че същите не са изпълнили законни разпореждания на органите на реда отправени към тях, а и с тези хулигански действия извършените от тях са нанесли вреди на държавно имущество – горепосочения патрулен автомобил на РУП Сунгурларе, а също така не се признават за виновни в извършените от тях умишлени административни нарушения, което показва, че същите не са самокритични към извършените от тях прояви на дребно хулиганство и че тяхната единствена цел по този начин се явява само това да избегнат осъществяването на наказателната репресия срещу тях, която е предвидена в чл.1, ал.1 от УБДХ. Освен това съдът намира, че спрямо тях са налице и други само отегчаващи вината им обстоятелства – това, че същите са извършили горепосочените прояви на дребно хулиганство в пияно състояние, това че те не са били предизвикани да ги извършат от други лица, както и факта, че извършените от тях прояви на дребно хулиганство са многобройни и са извършени в много продължителен период от време, който факт доказва, че двамата нарушители имат психическа нагласа да извършат такива прояви на дребно хулиганство.

         При определяне на това какво наказание следва да се наложи на нарушителите за тези техни прояви на дребно хулиганство съдът прецени, че тъй като същите прояви се характеризират с изключителен цинизъм и дързост, както срещу граждани така и срещу служители на РУП Сунгурларе, които са задължени да опазват обществения ред и спокойствието на гражданите, както и че спрямо нарушителите няма никакви смекчаващи вината им обстоятелвства, то съдът намира, че следва да им бъде наложено по-тежкото от двете наказания от вида на тези визирани в чл.1 ,ал.1 от УБДХ, а именно “задържане в поделенията на МВР”

         При определяне на размера на наказанията, които следва да се наложат на нарушителите К.Т.Н. и Н.Т.Н. съдът намира, че с оглед наличие само на отегчаващи вината им обстоятелства съдът намира, че следва да им бъдат наложени горепосочените наказания в най-голям размер, а именно задържане в поделенията на МВР за срок от 15 денонощия. Затова съдът намира, че следва да им бъдат наложени такива наказания, тъй като не съществува никаква алтернатива за други наказания, които би следвало да се наложи на нарушителите, а и с оглед на изключително арогантното им отношение към служители на РУП-Сунгурларе, чийто основна задача е да осигуряват обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община Сунгурларе.

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

 

Р   Е    Ш   И   :

 

НАЛАГА на К.Т.Н., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, ***,  ЕГН ********** и Н.Т.Н., роден на *** ***, постоянен адрес и настоящ адрес ***, ***,  ЕГН ********** административни наказания – ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от ПЕТНАДЕСЕТ ДЕНОНОЩИЯ за всеки един от тях, за това че на 16.07.2012 г. в с. Завет, общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, на публично място – в магазина, находящ се в същото с. Завет и на улицата пред него нарушили обществения ред и спокойствието на обществото, като отправяли обиди на лицата П. С. Ж., А.И.С. и С. А. М., последните двама служители при РУП-Сунгурларе, като им казвали “***”, „ ***”, „***”, чупили бирени бутилки пред същия магазин, ритали с крака вратите на служебния автомобил в следствие на което са били деформирани задните врати на същия и са плюли С. А. М., като част от същите обиди са отправяни и към длъжностни лица – служители на РУП-Сунгурларе, отговарящи за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите и които непристойни прояви са нарушили изключително арогантно обществения ред и спокойствие на гражданите на с. Завет, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/ или протестиране пред Бургаски окръжен съд в срок от 24-часа, считано от днес.

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и/или протест пред Бургаски окръжен съд на 20.07.2012г. от 14.00 ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

        

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: