- .

22.6.2012.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 556/2012

...

 

:
.

22.6.2012.
, .   :  .. 556/ 2012 . ... ********** *** . . . *** , ... ********** *** . . . , .. . . , . . , . ., 26.10.1957 , 0034 26.10.1957 . . . ,.. . , . , . . , 05.07.1980 0004 05.07. 1980 , .  ... , . 

2

No 196/2012

.78

- ,
...

...

:
.

22.6.2012.
...