- .

12.6.2012.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 41/2012

.410 .417 -

.

...

:
.

12.6.2012.

2

No 193/2012

.78

- ,
...

...

:
.

12.6.2012.
...

3

No 195/2012

.78

- ,
...

...

:
.

12.6.2012.
...
** 

4

No 233/2012

.II.

- ,
...

...

:
.

12.6.2012., 12.6.2012.
. 131 , . , ..129, .2, ..1, ..29, .1, . ,. 55, . 1, . 1 - .60 .1 . . .61, .2 . 
...

5

No 234/2012

.V. - .194-197 / .196 /

...,
-

...

:
.

12.6.2012., 12.6.2012.
. 194, .1 .  . 66, . 1 .   
...