РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.6.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 88/2012

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

Г.Т.Г.

М.С.Д.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.6.2012г.