Р Е Ш Е Н И Е 51/31.5.2012г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                         НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори май                                                 две хиляди и дванадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                         

                                         Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар : Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №156 по описа на съда за 2012година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Д.И.Д. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление №546/11г. от 07.09.2011г. на началник РУМВР-Карнобат, с коeто на основание чл. 179, ал.2, пр.2 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150лв. Жалбата е бланкетна, в нея не са посочени конкретни доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление, а само е изразено несъгласие с наложеното наказание.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата.

Ответната страна по жалбата, не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 14.08.2011г. след обяд св.П.М.,***, извършвал контрол върху движението по главен път І-6 в близост над павилион „Венец”. През този ден трафикът по пътя бил много тежък, през по-голяма част от времето се образували дълги колони от автомобили. Св.М. забелязал два автомобила- л.а. „Хюдай” и л.а. „Пежо”, управляван от жалбоподателя, които изпреварвали колона от автомобили и се движели в лявата лента. Изведнъж колите, който се движели в колона, намалили, тъй като трябвало да пропуснат пешеходец, пресичащ на пешеходна пътека. Водачът на л.а. „Хюндай” успял да се върне в дясна лента за движение, но поради намаляването на скоростта в колоната, колата му била ударена отзад от тази на жалбоподателя. В следствие  на удара л.а. „Хюндай” се озовал в канавка отдясно на лентата за движение, а л.а. на жалбоподателя-вляво на банкета. Св.М. сигнализирал за настъпилото ПТП и се притекъл на помощ на пострадалите лица. Св.П.Д. се отзовал на сигнала и заедно със св.В. пристигнали на място. Водачите на двата автомобила били изпробвани с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта, като резултатите и за двамата водачи били отрицателни.  Бил съставен протокол за ПТП и АУАН на жалбоподателя.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели П.А.М., И.В.В. и П.К.Д., които съдът цени като непротиворечиви, както и от писмените доказателства по делото.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му.

Нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

 По делото безспорно се установи, че жалбоподателят като водач на МПС е нарушил разпоредбата на чл. 23,ал.1 ЗДвП, тъй като не е спазил такава дистанция между управлявания от него автомобил и този, движещ се отпред, така че да може да избегне удряне в него, ако той намали скоростта или спре рязко. Този извод се потвърждава от факта, че движещият се пред жалбоподателя автомобил, намалявайки скоростта си на движение, за да се върне в своята лента след предприетото изпреварване, е бил ударен отзад. В случая задължението да се осигури дистанция между два автомобила, движещи се един зад друг, е на водача на втория автомобил. И то такава, че да предотврати удар между автомобилите, ако първият автомобил намали или дори рязко спре. При това тази дистанция всеки път е различна, тъй като тя е поставена в зависимост от избраната скорост на движение. Водачът на прежде движещия се автомобил няма задължение докато изпреварва да съобразява поведението си с автомобила, движещ се след него. Следователно, ако въпреки определената дистанция, последва удар, вината за него е на водача на втория автомобил, тъй като той не е изпълнил задължението си да прецени скоростта си на движение, пътната обстановка и да остави достатъчно разстояние между автомобилите. Без значение е в случая къде по платното на движение е настъпил удара-дали в лентата за насрещно движение или в дясната лентата по посока на движение, щом въпреки разстоянието е последвал удар.

Настоящият съдебен състав счита, че при определяне на наказанието наказващият орган е съобразил в пълна степен разпоредбата на 179, ал.2, пр.2 ЗДвП като е определил наказание към средния размер, като се е съобразил с цялостно поведение на жалбоподателя

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №546/11г. от 07.09.2011г. на началник РУМВР-Карнобат, с което на Д.И.Д. с ЕГН ********** *** основание чл. 179, ал.2, пр.2 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150лв

  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :