РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.5.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1655/2011

Делби

П.П.Я.

М.И.Д.,
И.И.Й.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 23.5.2012г.