РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.03.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 490/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Г.Н.К.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Присъда от 19.03.2012г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК - ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК намалява така наложеното наказание с 1/3 и постановява да изтърпи наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 191, ал. 2 от ЗИНЗС първоначален общ режим на изтърпяване на наложеното наказание на подс. Г.Н.К., което на основание чл. 58, ал. 2 от ЗИНЗС да се изтърпи в поправителен дом.

ОСВОБОЖДАВА подс. Г.Н.К. на основание чл. 64, ал.4, вр. с чл.64, ал.1 от НК от изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода и го настанява във Възпитателно училище-интернат „Н.Й.Вапцаров” с. Завет, обл.Разград.

ОСВОБОЖДАВА изцяло на основание чл.69, ал.2 от НК подс. Г.Н.К. от изтърпяване на наложеното наказание по НОХД № 227/2011 г. по описа на РС-Карнобат в размер на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от три години.

Г.Н.К.
Мотиви от 27.03.2012г.
мотиви
 

2

НАХД No 8/2012

Административни дела

В.М.В.

РУП СУНГУРЛАРЕ

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 19.03.2012г.
НП-потвърдено
 

3

НОХД No 115/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.Р.М.,
О.И.Ч.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Споразумение от 19.03.2012г.
С.Р.М.
НА ОСН. чл. 235, ал.6, вр.чл.235, ал.1 от НК на обвиняемият С.Р.М. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: 1.задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА изразяваща се с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него лице при периодичност два пъти седмично; 2.задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, 3. сто и двадесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
О.И.Ч.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 235, ал.6, вр.чл.235, ал.1 от НК на обвиняемият О.И.Ч. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: 1.задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него лице при периодичност два пъти седмично, 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, 3. сто и двадесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.