РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.02.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 823/2011

Облигационни искове

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ОБЩИНА ГР.КАРНОБАТ ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 10.02.2012г.
К.ският районен съд
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА Община К. с адрес град К. бул. България № 12 да заплати на Застрахователно Акционерно Дружество Б. В. И. Г. АД със седалище и адрес на управление гр. С. Община Столична район Триадица площад П. № 5 ЕИК 000694286 и със съдебен адрес – гр. Б. ул. Екзарх Йосиф № 8 ет.1 – адв. Ивелин Лозев общата сума от 442, 50 лв. представляваща изплатено на Б. - Т. ЕООД гр. К. застрахователно обезщетение за имуществени вреди по щета № 470109101019487 по застрахователна полица № 50308161 по договор за имуществена застраховка “Бонус Каско„ , която сума представлява равностойността на причинените имуществени вреди на товарен автомобил МАН 26-414 ФНЛЛЦ с рег. № А 51 43 КН , собственост на Б. – Т ЕООД гр. К. , вследствие на претърпяно ПТП на 18.06.2010 година , ведно с мораторна лихва върху същата горепосочена главница в размер на 32, 54 лв. дължима се за периода от 16.07.2010 година до датата на завеждането на иска в Районен съд К.- - 09.05.2011 година , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на подаването на исковата молба в Районен съд К. – 09.05.2011 година до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Община К. с адрес град К. бул. България № 12 да заплати на Застрахователно Акционерно Дружество Б. В. И. Г. АД със седалище и адрес на управление гр. С. Община Столична район Триадица площад П. № 5 ЕИК 000694286 и със съдебен адрес – гр. Б. ул. Екзарх Йосиф № 8 ет.1 – адв. Ивелин Лозев сумата от 650 лв. представляваща направените от Застрахователно Акционерно Дружество Б. В. И. Г. АД съдебни разноски по настоящото дело.

 

2

НАХД No 22/2012

По ЗД по пътищата

А.Р.А.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Решение от 10.02.2012г.
НП-изменено
 

3

НОХД No 50/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.С.С.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Присъда от 10.02.2012г.
А.С.С.
 

4

НОХД No 57/2012

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Ж.Ж.С.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 10.02.2012г.
Ж.Ж.С.
На осн. чл. 325, ал. 2, вр. чл. 325, ал. 1 от НК на обвиняемия Ж.Ж.С. се определя наказание 2г. ЛОС. На осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Ж.Ж.С. наказание в размер на две години лишаване от свобода за изпитателен срок от четири години., на осн. чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 от НК на обвиняемия Ж.Ж.С. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Ж.Ж.С. наказание в размер на една година лишаване от свобода за изпитателен срок от три години.. На основание чл. 23, ал. 1 от НК СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАЙ-ТЕЖКОТО ОБЩО НАКАЗАНИЕ за посочените престъпления от настоящето споразумение, а именно 2г. ЛОС На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Ж.Ж.С. общо наказание в размер на две години лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.