М О Т И В И  към ПРИСЪДА № 6 от 24.01-2012г. по  НЧХ дело № 414 / 2011 г.по описа на Карнобатски районен съд.

 

 

         Съдебното производство по делото е образувано по тъжба на  С.Д.Д. с ЕГН  ********** *** против А.К.Я. с ЕГН  ********** ***  за извършено престъпление по  чл. 130, ал.2 НК и чл.  146, ал.1, вр. чл. 148, ал.1, т.1,т.3 НК.

          За съвместно разглеждане в наказателното производство  беше приет и предявеният  от частния тъжител  С.Д.Д. против подсъдимия  А.К.Я.  граждански иск  за неимуществени  вреди  в размер на 5 000,00 лв. / пет хиляди лева /  ведно със законната лихва  от датата на увреждането – 06.06-2011г.  до окончателното изплащане на сумата, във връзка с първото деяние.

        Както беше приет и предявеният  от частния тъжител  С.Д.Д. против подсъдимия  А.К.Я.  граждански иск  за неимуществени  вреди  в размер на 3 000,00 лв. /  три  хиляди лева /  ведно със законната лихва  от датата на увреждането – 06.06-2011г.  до окончателното изплащане на сумата, във връзка с второто деяние.

       В съдебно заседание частния тъжител  чрез  защита на си поддържа обвинението и пледира за признаване  на подсъдимия за виновен и налагане на  наказание за първото  престъпление в размер на 2 години лишаване от свобода, което наказание да бъде отложено  за изпитателен срок от 6 години,  на основание чл. 66 от НК.

Като за второ деяние моли  на подсъдимия да бъде наложено наказание – глоба в размер на 10 000,00 лв. / десет хиляди лева / .Както и моли съдът да уважи изцяло предявените  граждански искове със законните последици.

      Защитникът на подсъдимия – адвокат С.И.К. ***  твърди за наличието на предизвикателство от страна на тъжителя и моли  подзащитният да бъде оправдан.

Защитникът на подсъдимия  пледира в смисъл, че второто деяние по чл. 146 от НК не е доказано.

Защитата на подсъдимия твърди, че след като не са доказани престъпления , то не се дължи и обезщетението  за тях , по справедливост.

        Подсъдимият  А.К.Я.  не се признава за виновен , като заявява, че  трябва да бъде оправдан и по двете обвинения  и на  му бъде  наложена оправдателна присъда.

        След преценка на събраните по делото доказателства , поотделно и в тяхната съвкупност , съдът  приема за установено следното :

                             І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА :

 

      Тъжителят  С.Д.Д. и подсъдимият  А.К.   Я.  се познават , имали  добри отношения помежду си , двамата имат хоби като футболисти .Само , че тъжителят С.Д.Д.  стана футболен съдия в Б „Републиканска футболна група , бил включен и в ранг листата на съдиите на БФС от 2008г. с право да съдийства до навършване на 45- годишна възраст.През 2007г. С.Д.Д.  ръководил  Световно първенство за хора с увреждания в гр.С..

Традиционният турнир  по футбол  на малки врати „За купата на Кмета „  бил организиран  и проведен от Община К.  от ст. експерт  „Спорт и туризъм „  в Община К. – св. Д.В.Д. , през  периода от  30.05-2011г. до 13.06-2011г..В турнира взели участие 22 отбора, разпределени на  четири групи.Съдийският състав , обезпечил турнира , е от правоспособни  футболни съдии :Д.  В. – А „ОФГ „ /А Окръжна футболна група / , Д. Д. – А”ОФГ „ , П.  Р. – А”ОФГ „ , Д. И. – А”ОФГ „ ,  С.Д.  - Б”Републиканска футболна група „ .

По време на провеждането на турнира  обществения ред  се охраняваше от служители  на РУП –К. и от звено  за „Опазване на обществения ред  и общинско имущество „  към Община К..

По време на турнира медицинско лице беше Т. А. С. – медицински  фелдшер  в Бърза  помощ – К..

По програмата на турнира срещата между отборите на „Хъшове „  и „Дебелият балет „  се проведе  на 06.06-2011г. от 18,35 часа.

Футболистите  не се проверяват  за алкохол и наркотици.

На  06.06-2011г.  на стадиона в гр.К. били около 300 зрители.По време на  футболна среща между отбори  „Хъшове „  и „Дебелият балет „ съдия  бил тъжителят С.Д.Д..Мачът започна нормално.Играеше се на две времена по 20 минути.По време на мача  стана ситуация, когато един от състезателите на отбора „Хъшове” беше паднал на земята.И след това , в следващите секунди се отбеляза гол  от отбора „Дебелия балет „.Съдията на мача – тъжителят С.Д.  показа два червени картона на двама състезатели  от отбора „Хъшове „- И. Т. и  на подсъдимия А.Я..Продължи бутането и блъскането ,  като първо И. Т.  блъсна съдията С.Д.  и взе от  устата му свирка, при което съдията Ст.Д.  даде на  този играч И..Т.  - червен картон.През това време беше започнала размяна на реплики и след това подсъдимият А.Я.  - играч  на  отбора „Хъшове „ блъсна  и удари съдията – С.Д. – съдия на мача, в лицето, при което също получи червен картон.През това време съдията Ст.Д. се обърна  и тогава  подсъдимият А.Я. продължи да  блъска С.Д.  в гърба. А след това , подсъдимият А.Я. напсува тъжителя  на майка ,  с думи „ майка ти да еба „ .Тъжителят , като съдия на мача отвърна на подсъдимия, че няма да продължи да ръководи срещата  и така срещата приключи.

       Подсъдимият  А.К.Я.  в писмен отговор на  тъжбата  отрича тази фактическа обстановка.Твърди, че не се признава  за виновен  по предявените обвинения , както и това, че не е причинявал на тъжителя неимуществени вреди.

Подсъдимият А.К.Я.  отрича  да е нанесъл лека телесна повреда на тъжителя, както и отрича , да е  изрекъл тези думи.Заявява, че  не е имал  личен инцидент  с тъжителя по време на мача, както и не е отправял  към него  псувни.

         Твърденията на  частния тъжител се подкрепят  от показанията  на свидетели Д.В.Д. , С.Г.  Н. , П.Д.Р. , П.С.И., М. П. Д..Свидетелите потвърждават  фактическата обстановка , описана в тъжбата.Показанията на разпитаните свидетели кореспондират  изцяло с твърденията  на тъжителя.Свидетелят Д.  В.  Д.  потвърждава всички факти , изложени от частния тъжител, както и твърди, че   в продължение на 15 години , не е имало  нито веднъж  такова поведение  на  футболист  по отношение на съдията на мача, в гр.Карнобат  в турнир  по футбол  на малки врати „За купата на Кмета „ , организиран  от Община К..

       Описаната фактическа обстановка се подкрепя от събраните в хода на съдебното  следствие   доказателства: медицинско удостоверение № 1054 от 07.06-2011г.   на Медицински център – К. , издадено от Д-р Д. А. – лекар, хирург- специалист/ л. д. 5 /,  преписка вх. № 887/2011г. на Районна прокуратура –К./л.д. 31- 55/,  писмо на Община Карнобат  от 18.01-2012г.  с доказателства , приложени към него /л.д.95-102/ , справка за съдимост /л.22-л.23 .

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ и ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

     При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема, че подсъдимият А.К.  Я.  извърши престъпленията си  в присъствието на  зрители на  футболен мач  и е с висока степен на обществена опасност , а именно хулиганските  действия по отношение на  съдията на мача, които се отличават  с особена дързост , на публично място, изразяващи  в явно неуважение към обществото,- нанесе побой на тъжителя С.Д.Д. , с който  му причинил   лека телесна повреда , изразяваща се в причиняване на  болка и страдания, без разстройството на здравето , както и  отправена публично, псувня на майка.Съдът приема, че  установените по делото фактически  обстоятелства  разкриват  типичен случай  на  хулиганско поведение с извършител -  футболист – участник на мач – подсъдимият А.К.Я. .

Съдът счита, че осъществен от  обективна и субективна  страна  основният състав  на  престъпление по чл. 130, ал.2 от НК и чл. 146, ал.1 от НК , вр. чл. 148, ал. 1, т.1, т. 3 от НК .

При това положение, съдът  и направи извод, че обвинението е доказано, за което и признал подсъдимия за виновен по обвинение по чл. 130, ал.2 от НК , вр. чл. 54 от НК и  наложил на подсъдимия А.  К.Я.  наказание  от  6 / шест / месеца лишаване от свобода.На основание чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС  определи  режим за изтърпяване на наложеното наказание – общ, което наказание да се изтърпи в затворническо общежитие   от открит тип.Съдът  направи извод , че обвинението  по чл. 146, ал.1 от НК, вр. чл. ,148, ал.1, т.1,3 от НК  е доказано също и с приложени3е на чл. 54 от НК наложи на подс.А.Я. наказание – глоба в размер на 3000 лв. / три хиляди лева /.На основание чл. 23, ал.1 от НК  съдът наложи на подсъдимия едно  общо най-тежко наказание -  6 / шест / месеца лишаване от свобода и определи  режим за изтърпяване на наложеното наказание – общ, което наказание да се изтърпи в затворническо общежитие   от открит тип.

           ІІІ.ОТНОСНО ГРАЖДАНСКИ ИСК

Съдът  намери за основателен и частично доказан  предявеният от  тъжителя иск на гражданския ищец  С.Д.Д.  и осъди  подсъдимия А.К.Я. да му заплати  сумата от 1000,00 лв./ хияда лева /  представляваща обезщетение  за причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на  деянието- 06.06-2011г. до окончателното изплащане, като отхвърли иска в останалата му част  до размер на  5000,00 лв. , като неоснователен и недоказан.Както и  осъди  подсъдимия А.К.Я. да заплати на гражданския ищец  С.Д.Д.   сумата от 100 лв. / сто лева / представляваща обезщетение  за причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на  деянието- 06.06-2011г. до окончателното изплащане, като отхвърли иска в останалата му част  до размер на  3000 лв. / три хиляди / , като неоснователен и недоказан.Съдът  прие, че граждански искове  на граждански ищец С.Д. са  напълно основателни и доказани само до посочения размер, по справедливост., на основание чл. 52 от ЗЗД. Съдът прие, че в резултат на виновното и противоправно  поведение на подсъдимия, ищецът  е претърпял  неимуществени вреди, които са пряка последица от извършените от подсъдимия  Я.  престъпления.Личната чест и достойнство на ищеца , здравето  му са  били засегнати от подсъдимия с  особена дързост, цинизъм , с вулгарни , цинични думи и  изрази , на публично място.Съдът прие, че  предявените граждански искове основателни  само в  горепосочения размер , по справедливост, отчитайки тежестта на деянието, както и предвид  отношенията между двама-  съдия на футболен мач и футболист.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските, като осъди подсъдимиятАтанас К.Я.  да заплати на  тъжителя  С.Д.Д.  направените по делото съдебни разноски в размер на 415,,00 лв. / четиристотин и петнадесет лева /  както и сумата  от  44,00 лв./ четирдесет и четири лева /, представляваща държавна такса върху  уважената част на предявените граждански искове , която сума да се приведе по сметката на К. районен съд.

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: