Р Е Ш Е Н И Е

  5 / 20.1.2012г.  

                                             20.01-2012г.,        град Карнобат

 

                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатският районен съд                                            ІІ състав

На   двадесети  януари  две хиляди и дванадесета                година

В публичното заседание в следния  състав:

 

                                                     Председател:   АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                          Съдебни заседатели:         1.

                                                                          2.

 

Секретар ………….……………………………………………….

прокурор ……….................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията………КОЕВА…………………

АНХ дело № 508 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 78а от НК.

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Р.Д.А. ***, с ЕГН *************, за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б. „б”, предл. ІІ-ро, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 и чл.43, т.1 и т.4 от ЗДвП с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура редовно призована не се явява и не взема становище.

Обвиняемият  А. се явява в съдебно заседание и моли за наказание в минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 12.08.2008г. около 23.00 часа на главен път І-6 /Бургас-София/ в близост до 437 км. свидетеля Александър Желязков управлявал лек автомобил „Фолксваген голф” с рег.№ А 8188 ВК, черен на цвят, като пътувал от гр.Бургас за гр.Димитровград и се движел в западна посока. Свидетелят Ж. пътувал сам в лекия автомобил и се движел в дясната лента по посока на движението си. По същото време обвиняемият Р.А. управлявал лек автомобил „Мерцедес 190 Д” с рег.№ А 02-12 ВВ, като пътувал от гр.Сливен за гр.Бургас. Обвиняемият А. също пътувал сам в лекия автомобил и се движел в дясната лента по посока на движението си. Пътното платно било сухо. Преминавайки през площадка „Венец” лекият автомобил „Мерцедес”, управляван от обвиняемият Р.А. се движел със скорост около 60 км/ч. Опасната зона за спиране била около 51 метра. След като подминал площадка „Венец” обвиняемият А. решил да предприеме изпреварване на товарен състав с турска регистрация и навлязъл в лявата -северна лента за движение. Пътното платно в тази част било разделено от бяла прекъсната линия. В същото време на около 1440 метра от лекия автомобил „Мерцедес” в дясната-северна лента по посока на движението се движел лекия автомобил „Фолксваген голф”, управляван от свид.Желязков със скорост от около 80 км/ч. Опасната зона за спиране на лекия автомобил „Фолксваген голф” била около 77 метра. Поради особеността на пътното платно, видимостта на пътя в западна посока- към гр. София била около 600 метра, а тази в източна посока-към гр. Бургас била около 200 метра, а нощно време същата била около 100 метра. При започналото изпреварване водачът на лекия автомобил „Мерцедес”-свидетеля А. не видял движещия се в дясната северна лента по посока на движението си лек автомобил „Фолксваген голф”, управляван от свидетеля Ж.. След предприетото изпреварване водачът на лекия автомобил „Мерцедес”-обв.А. навлязъл в падина на пътя. Предприемайки изпреварване водачът на лекия автомобил „Мерцедес”– обвиняемият А. не могъл да се прибере в дясната си-южна лента за движение поради наличието на товарния състав, а водачът на лекия автомобил „Фолксваген голф”свидетеля Желязков не е могъл да предотврати пътнотранспортното произшествие чрез спиране на лекия автомобил. Началото на мястото на удара между двата автомобила било на около 30 метра след мерната линия и на около 3.4 метра в ляво от десния край на пътното платно, като мястото на удара било в лентата за движение на лекия автомобил „Фолксваген голф”. В момента на удара си двата автомобила били насочени един срещу друг спрямо посоката си на движение, като ударът бил челен, приплъзващ, като лекият автомобил „Мерцедес” бил насочен на около 10 градуса спрямо делителната на пътя. Лекият автомобил „Мерцедес”, управляван от обвиняемият А. се намирал на около 620 метра от мястото на удара, когато обв.А.  решил да предприеме изпреварването на товарния състав. Лекият автомобил „Фолксваген голф”, управляван от свидетелят Ж. се намирал най-много на около 820 метра от мястото на удара, когато водачът на лекия автомобил „Мерцедес” обвиняемият А. предприел изпреварването. Преди мястото на удара и двата леки автомобила не са оставили спирачни следи по пътното платно. Оставените спирачни следи от лекия автомобил „Фолксваген голф”, за които сочи в показанията си свидетелят Г. В. са се намирали след мястото на удара и са били с дължина около 20 метра.

         Въпреки неправилно положената пътна маркировка на пътното платно в тази участък на главния път, която позволявала на водача – обвиняемият Р.А.,*** да предприеме изпреварване, същият не е трябвало да предприема изпреварване, без да се убеди след като е подал сигнал, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване/ чл.42, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата/, след като е бил длъжен, когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея / чл.42, ал.2, т.2 от ЗДП/ и да спазва забраната  при изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, да извършва изпреварване, когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя е по-малко от необходимото за изпреварването при избраната скорост на движение и да не извършва изправерване при използване на пътна лента за насрещно движение, когато като изпреварващ не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента / чл.43, т.1 и т.4 от ЗДП /.

         Водачът на лек автомобил „Мерцедес”– обвиняемият А. е имал възможност да предотврати настъпилото пътнотранспортно произшествие, като не предприема изпреварване в участък, в който няма добра видимост. Водачът на лекия автомобил „Фолксваген голф” свидетелят Ж. е нямал техническата възможност да предотврати настъпилото пътнотранспортно произшествие, тъй като същият се е движел в своята дясна лента за движение.

         След удара с лекия автомобил „Мерцедес”, лекият автомобил „Фолксваген голф”, управляван от свидетелят Желязков се отклонил на дясно по посока на движението си, водачът свид.Желязков употребил аварийно спирачната си система и лекият автомобил излязъл от пътното платно и се ударил в крайпътно дърво, намиращо се в дясно по посока на движение на лекия автомобил. След удара лекият автомобил „Мерцедес”, управляван от обвиняемият А. запазил устойчивостта си и спрял в южната отбивка на пътя.

         След настъпилото пътнотранспортно произшествие, двамата водачи- обвиняемият Р.Д.А. и пострадалият свидетелят А. П. Ж. били изпробвани с техническо средство „Дрегер 9410+” с фабр.№ 0094, което не отчело наличие на алкохол. Видно от приложено заверено копие от протокол за химическа експертиза № 1018 от 15.08.2008г. на БНТЛ при ОД на МВР-гр.Бургас, в кръвта, взета от обвиняемият Р.  Д.А., няма наличие на етилов алкохол.

         Следствие настъпилото пътнотранспортно произшествие водачът на лекия автомобилсвидетелят Желязков получил счупване на малеола на левия голям пищял и задния ръб на същия пищял, както и разкъсно-контузна рана на главата. Увреждането било получено по механизма на действие с твърди тъпи предмети в резултат на съприкосновение с педалите на автомобила, като в механизма на травмата е имало и усукващ и огъващ момент. Счупването на големия пищял е довело до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 2-3 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. Разкъсно-контузната рана е довела до временно разстройство на здравето неопасно за живота. Счупването в глезена на левия крак е позволявало извършване на активни движения.

         С деянието си обвиняемият Р.Д.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343, ал.1, б. „б”, предл. ІІ-ро, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 и чл.43, т.1 и т.4 от Закона за движението по пътищата, като на 12.08.2008 г. в 23:00 часа на Главен път І – 6, Карнобат – Бургас, километър 437 + 500 метра, община Карнобат, Бургаска област при управление на моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Мерцедес 190 Д” с рег. №  А 02 12 ВВ, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движение по пътищата /ЗДП/, а именно: чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП: „Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:….. „след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване…”, чл.42, ал.2, т.2 от ЗДвП: „Водач, който изпреварва, е длъжен: ...когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея”, чл.43, т.1 и т.4 от ЗДвП: „Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:......., т.1„когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя… е по-малко от необходимото за изпреварването при избраната скорост на движение” и т.4„при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на А. П. Ж. с ЕГН: ********** ***, изразяваща се в счупване на малеола на левия голям пищял и задния ръб на същия пищял, представляващо трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 2-3 месеца.

         Обвиняемият Р.Д.А. е извършил престъплението при форма на вината-несъзнателна непредпазливост.

         За престъплението по чл.343, ал.1, б. „б”, предл. ІІ-ро, вр. чл.342, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или пробация.

                При тези факти съдът намира, че са налице  изискуемите от закона кумулативни предпоставки  по  чл.78а, ал.1 от НК /ред. ДВ бр.75 от 2006г./, досъдебно производство № 07-319/2008г. по описа на РУ „Полиция”-гр.Карнобат– пр.вх.№ 998/2008г. по описа на КРП за освобождаване на обвиняемият А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното:

Налице са обстоятелства, които водят до смекчаване отговорността на обвиняемия, а именно: Видно от приложената справка за съдимост, обвиняемият Р.Д.А. е неосъждан. Видно от приложената справка от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР– гр.Бургас, обвиняемият Р.Д.А. се води на отчет като водач на МПС с категории „В” и „М” и на същия са били налагани административни наказания по Закона за движението по пътищата.

         Към момента на извършване на деянието обаче  обвиняемият Р.Д.А. е пълнолетно лице, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава Осма от Наказателния кодекс. От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.

         С оглед тези обстоятелства съдът намира, че административно наказание  на обвиняемия Р.Д.А. следва да бъде  наложено  в  минимален размер , предвиден в разпоредбата на чл. 78а, ал.1  от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева/ хиляда /. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият А. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция .

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

         ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Р.Д.А., с ЕГН ********** ***, от наказателна отговорност по чл. 343 ал.1, буква „б” вр. чл. 342 ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание-глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

ОСЪЖДА Р.Д.А., с ЕГН ********** ***, да заплати сумата 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение може да се обжалва или протестира  пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано  от днес  за обвиняемия, а за Районна прокуратура Карнобат– от датата на получаване на съобщението.

 

 

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: