П Р О Т О К О Л

 

17.08.2011 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На седемнадесети август две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

 

Секретар ………………….М.П.…............................................

Прокурор..................................Г.Д...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА……..........

Наказателно общ характер дело номер  294 по описа за 2011 година.

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИТЕ Н.А.А. и Н.С.Я., редовно призовани, се явяват лично и с назначения му служебен защитник адв. И.Ц..*** се явява прокурорът Д..

         ПРОКУРОРЪТ   Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Ц.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.Ц.: Няма да правим отводи по състава на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

         Сне се самоличността на обвиняемите:

Н.А.А., ЕГН ***

         Н.С.Я., ЕГН ***

ПРОКУРОРЪТ Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

 

АДВ.Ц.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.А.А.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.С.Я.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

         ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Г.Д. - прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат.

         ОБВИНЯЕМИ:

1. Н.А.А., ЕГН ***

         2. Н.С.Я., ЕГН ***

 

         СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИТЕ: адв. И.Д.Ц., с адрес ***, назначена по досъдебното производство. 

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381  от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.1. Обвиняемият Н.А.А. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла на чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и „б”, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл. 26 от НК, а именно: За това, че на 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.С.Я., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци, един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел,  със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра, като отнетите вещи са на общата стойност 46.20 /четиридесет и шест  лева и 20 стотинки/ лева, от владението на собствениците Ж.Д. Я. и А.В. Г. от град Карнобат, без тяхно  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

- На 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.С.Я., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци на стойност 7 лева от владението на собственика Ж. Д. Я., без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

- На 09.04.2011 г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.С.Я., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел,  със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра на обща стойност 39 лева и 20 стотинки от владението на собственика А.В. Г. от гр.Карнобат, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

1.2. Обвиняемият Н.С.Я. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла на чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и „б”, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл.26 от НК, а именно: За това, че на 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.А.А., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци, един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел,  със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра, като отнетите вещи са на общата  стойност  46.20 /четиридесет и шест  лева и 20 стотинки/ лева, от владението на собствениците Ж. Д. Я. и А. В. Г. от град Карнобат, без тяхно  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

- На 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.А.А., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци на стойност 7 лева от владението на собственика Же. Д. Я., без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

- На 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.А.А., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел, със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра на обща стойност 39 лева и 20 стотинки от владението на собственика А.В. Г. от гр.Карнобат, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Престъплението е извършено от обвиняемите при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2.1.               За посоченото в точка 1.1. престъпление на обвиняемия  Н.А.А., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК, се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ТРИ МЕСЕЦА.

             На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието да се изтърпи в затвор от закрит тип.

2.2.               За посоченото в точка 1.2. престъпление на  обвиняемия Н.С.Я., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК, се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ТРИ МЕСЕЦА.

             На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието да се изтърпи в затвор от закрит тип.

          3. Веществените  доказателства–  1 бр. големи клещи с дължина 21 см., никелирани в предната си част със сини на цвят пластмасови изолатори на ръкохватката  и 1 бр. отвертка с дължина 22 см. с бакелитова дръжка, с тъмнокафяв цвят и фабричен надпис „КОН”, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 53, ал.1, б.а от НК.

        4.Разноските по досъдебното производство в размер на  35 лева ще бъдат заплатени от обвиняемите в 14 дневен срок от сключване на настоящото споразумение.

         5. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.

 

 

 

                               С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.: ……………………………………

 

 

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на обв.А. и Я.                                                               

                                адв.И.Ц.: …………………………….

 

 

 

 

3. ОБВИНЯЕМ Н.А.А.:………………….

 

 

 

 

4. ОБВИНЯЕМ Н.С.Я.:……………………

 

 

          

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:      1.1. Обвиняемият Н.А.А. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла на чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и „б”, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл. 26 от НК, а именно: За това, че на 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.С.Я., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци, един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел,  със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра, като отнетите вещи са на общата стойност 46.20 /четиридесет и шест  лева и 20 стотинки/ лева, от владението на собствениците Ж. Д. Я. и А. В. Г. от град Карнобат, без тяхно  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

- На 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.С.Я., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци на стойност 7 лева от владението на собственика Ж. Д. Я., без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

- На 09.04.2011 г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.С.Я., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел,  със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра на обща стойност 39 лева и 20 стотинки от владението на собственика А. В. Г. от гр.Карнобат, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

1.2. Обвиняемият Н.С.Я. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла на чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и „б”, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл.26 от НК, а именно: За това, че на 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.А.А., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци, един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел,  със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра, като отнетите вещи са на общата  стойност  46.20 /четиридесет и шест  лева и 20 стотинки/ лева, от владението на собствениците Ж. Д. Я. и А. В. Г. от град Карнобат, без тяхно  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

- На 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.А.А., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи: 1 бр. кръгъл метален варел за отпадъци на стойност 7 лева от владението на собственика Ж. Д. Я., без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

- На 09.04.2011г. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство –клещи и отвертка, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Н.А.А., ЕГН ********** отнел чужди движими вещи един брой трижилен мостови кабел, със сечение 3 х 4 кв.мм. с дължина 1,6 метра, шест броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,5 кв.мм с обща дължина от 10,0 метра, един брой трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 1,0 кв.мм с дължина 1,6 метра, три броя трижилен мостови кабел,  със сечение 3 х 2,5 кв.мм. с обща дължина 4,40 метра, два броя двужилен мостови кабел, със сечение 2 х  1,5 кв.мм с обща дължина 7,5 метра на обща стойност 39 лева и 20 стотинки от владението на собственика А. В. Г. от гр.Карнобат, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Престъплението е извършено от обвиняемите при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2.3.               За посоченото в точка 1.1. престъпление на обвиняемия  Н.А.А., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК, се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ТРИ МЕСЕЦА.

             На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието да се изтърпи в затвор от закрит тип.

2.4.               За посоченото в точка 1.2. престъпление на  обвиняемия Н.С.Я., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК, се определя  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ТРИ МЕСЕЦА.

             На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието да се изтърпи в затвор от закрит тип.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.А., ЕГН **********, да заплати на Държавата сумата 17,50 /седемнадесет лева и 50 стотинки/ лева - разноски по делото и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

ОСЪЖДА обвиняемия Н.С.Я., ЕГН **********да заплати на Държавата сумата 17,50 /седемнадесет лева и 50 стотинки/ лева - разноски по делото и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 294/2011 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         

           Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1 буква „а”от НК –  1 бр. големи клещи с дължина 21 см., никелирани в предната си част със сини на цвят пластмасови изолатори на ръкохватката  и 1 бр. отвертка с дължина 22 см. с бакелитова дръжка, с тъмнокафяв цвят и фабричен надпис „КОН”.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                           

         След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия Н.А.А., ЕГН **********,  мярка за неотклонение – ПОДПИСКА.

ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия Н.С.Я., мярка за неотклонение – ПОДПИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                     

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.50 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: