РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.08.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 577/2010

Други дела

АГРАР ООД

Н.Ж.Г.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 16.08.2011г.
Р Е Ш И:
На основание чл. 28 ал.1 от Закона за арендата в земеделието РАЗВАЛЯ договора за аренда на земеделски 

2

НОХД No 291/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.И.Х.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 16.08.2011г.
На осн. чл. 234в, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2 буква ”б” от НК на обвиняемия М.И.Х. се определя наказание “ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от две години;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години;
- двеста часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две поредни години, както и глоба в размер на 1 000,00 лева/ хиляда лева/.

М.И.Х.