Р Е Ш Е Н И Е

 

                                           61 / 27.5.2011г.     град Карнобат

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       ІІІ състав

На двадесет и седми май  две хиляди и единадесета година

В публичното заседание в следния  състав:

 

                                                     Председател:   ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                          Съдебни заседатели:         1.

                                                                           2.

 

Секретар …. ………………Д.С.………………………….

прокурор ……….................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията………МАРИНОВ…………………

АНХ дело № 130 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемата  М.Д.Д., ЕГН – ********** ***, за извършени две престъпления в реална съвкупност по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура редовно призована не се явява и не взема становище.

Обвиняемата Д. се явява в съдебно заседание и моли за наказание в минимален размер.

Защитата на  обвиняемата адв. М. А. също пледира за наказание в размер на 500,00 лева, предвид смекчаващите вината обстоятелства –чистото съдебно минало на обвиняемата, признанието на вината за извършеното от нея престъпление, както и вземайки предвид положителната длъжностна характеристика на същата.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното: През периода 12.07.2004г.24.08.2004г. при условията на продължавано престъпление в с. С., Бургаска област съставила неистински официални документи – пълномощни, нотариално заверени от името на кмета на с. С., а именно пълномощно с рег. № 153/13.08.2004г. с упълномощители С. С., А. Г., С. Г., пълномощно с рег.№ 142/13.08.2004г. с упълномощител Д.С.Г., пълномощно с рег.№ 169/24.08.2004г. с упълномощители С.В.К., Б.В. и М.В., пълномощно с рег. № 146/13.08.2004г. с упълномощител С.Т.К., пълномощно с рег.№ 141/13.08.2004г. с упълномощител Г.С.Г., пълномощно с рег. № 151/13.08.2004г. с упълномощители Г.С. и Д.С.Г., пълномощно с рег.№ 143/13.08.2004г. с упълномощител В.К., пълномощно с рег.№ 152/ 13.08.2004г. с упълномощители Н.Д. и Й.Д., пълномощно с рег.№ 94/12.07.2004г. с упълномощител Р.Н.Г., пълномощно с рег. № 95/ 12.07.2004г. с упълномощител Г.Т.Г., пълномощно с рег. № 100/ 12.07.2004г. с пълномощител С.В. Д., пълномощно с рег.№ 144/ 13.08.2004г. с упълномощител С.Д.К., пълномощно с рег.№ 145/ 13.08.2004г. с упълномощител В.Д.Д., пълномощно с рег. № 154/ 13.08.2004г. с упълномощители Д.З., Г.С., В.В.А., Д.А.К., С.А.Д., пълномощно с рег.№ 90/ 12.07.2004г. с упълномощител Р.Р.К., пълномощно с рег.№ 89/ 12.07.2004г. с упълномощител С.Д.С., пълномощно с рег.№ 93/ 12.07.2004г. с упълномощител Г.С.Г., пълномощно с рег.№ 148/ 13.08.2004г. с упълномощител С.М.П., пълномощно с рег.№ 150/ 13.08.2004г. с упълномощител Ц.В.А., пълномощно с рег.№ 149/ 13.08.2004г. с упълномощител С.В.С., пълномощно с рег. № 99/ 12.07.2004г. с упълномощител Ч.Г.Д., пълномощно с рег.№ 98/ 12.07.2004г. с упълномощител Г.В.Д., пълномощно с рег.№ 138/ 13.08.2004г. с упълномощител М.Д.С., пълномощно с рег.№ 158/ 17.08.2004г. с упълномощител В.Д.Д., пълномощно с рег.№ 139/ 13.08.2004г. с упълномощител Й.Д.Д., пълномощно с рег.№ 157/ 17.08.2004г. с упълномощител С.Д.Г. и пълномощно с рег.№ 159/17.08.2004г. с упълномощител Т.А.Л. с цел да бъдат използвани- престъпление по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и

 срещу П.С.С. с ЕГН ********** ***, за това че през периода 12.07.2004г.- 24.08.2004г. при условията на продължавано престъпление в с. С., Бургаска област сам или чрез другиго съставил неистински частни документи, а именно: пълномощно с рег. № 153/13.08.2004г. с упълномощители С.С., А.Г., С. Г., пълномощно с рег.№ 142/ 13.08.2004г. с упълномощител Д.С.Г., пълномощно с рег.№ 169/24.08.2004г. с упълномощители С.В.К., Б.В. и М.В., пълномощно с рег. № 146/13.08.2004г. с упълномощител С.Т.К., пълномощно с рег.№ 141/13.08.2004г. с упълномощител Г.С.Г., пълномощно с рег. № 151/13.08.2004г. с упълномощители Г.С. и Д.С.Г., пълномощно с рег.№ 143/13.08.2004г. с упълномощител В.К., пълномощно с рег.№ 152/ 13.08.2004г. с упълномощители Н.Д. и Й.Д., пълномощно с рег.№ 94/12.07.2004г. с упълномощител Р.Н.Г., пълномощно с рег. № 95/ 12.07.2004г. с упълномощител Г.Т.Г., пълномощно с рег. № 100/ 12.07.2004г. с упълномощител С.В. Д., пълномощно с рег.№ 144/ 13.08.2004г. с упълномощител С.Д.К., пълномощно с рег.№ 145/ 13.08.2004г. с упълномощител В.Д.Д., пълномощно с рег. № 154/ 13.08.2004г. с упълномощители Д.З., Г.С., В.В.А., Д.А.К., С.А.Д., пълномощно с рег.№ 90/ 12.07.2004г. с упълномощител Р.Р.К., пълномощно с рег.№ 89/ 12.07.2004г. с упълномощител С.Д.С., пълномощно с рег.№ 93/ 12.07.2004г. с упълномощител Г.С.Г., пълномощно с рег.№ 148/ 13.08.2004г. с упълномощител С.М.П., пълномощно с рег.№ 150/ 13.08.2004г. с упълномощител Ц.В.А., пълномощно с рег.№ 149/ 13.08.2004г. с упълномощител С.В.С., пълномощно с рег. № 99/ 12.07.2004г. с упълномощител Ч.Г.Д., пълномощно с рег.№ 98/ 12.07.2004г. с упълномощител Г.В.Д. и ги употребил пред нотариус с район на действие- Районен съд-гр.Айтос, за да докаже, че съществува право да представлява упълномощителите в качеството им на арендодатели при сключването на договори за аренда на притежаваните от тях земеделски земи- престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

         С постановление на разследващия полицай от 06.07.2010г. по досъдебното производство е привлечена като обвиняема М.Д.Д. за престъпление по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

         С постановление на КРП от 06.08.2010г. досъдебното производство е върнато за допълнително разследване на основание чл.226, ал.3 от НПК, тъй като в хода на разследването не са събрани доказателствата, необходими за разкриване на обективната истина.

          С постановление на разследващия полицай от 15.03.2011г. по досъдебното производство е привлечена като обвиняема М.Д.Д. за престъпление по 1/ чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и 2/ чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като на обвиняемата е постановена мярка за неотклонение „подписка”.

         С постановление на КРП от 15.04.2011г. на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК частично е прекратено досъдебното производство, образувано  срещу П.С.С. за престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, тъй като обвинението спрямо него не е доказано.

         С постановление на КРП от 18.04.2011г. М.Д.Д. е привлечена като обвиняема за престъпление по 1/ чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и 2/ чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като на обв.Д. е постановена мярка за неотклонение „подписка”.

         От извършените следствени действия установих следната фактическа обстановка:

         През периода 12.07.2004г.-24.08.2004г. в с. С., Бургаска област обвиняемата М.Д.Д. при условията на продължавано престъпление съставила неистински официални документи-нотариално заверени пълномощни от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с които удостоверила подписите на упълномощители, а именно: нотариално заверено пълномощно с рег. № 144  от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 100 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 158 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 95 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 148 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 150 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К. , с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 139 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 99 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 89 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 98 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 154 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Д.З. Д. с ЕГН: **********, Г.С. А. с ЕГН: **********, В.В.А. с ЕГН: ********** , Д.А.К.  с ЕГН: ********** и С.А.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 152 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Н.Д. О. с ЕГН: ********** и Й.Д. К. с ЕГН: ********** ; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 93 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 153 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.С. Г. с ЕГН : *********, А.Г.Г. с ЕГН: **********, С.Г.Х.  с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 90 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 169 от 24.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.В.К. с ЕГН: **********, Б.В.Д. с ЕГН: ********** и М.В. Г. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 146 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощител С.Т.К. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 151 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителите Г.С.Г. с ЕГН ********** и Д.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 142 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 141 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 94/ 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 149 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 143 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 157 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 159 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 138 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН **********, с цел да бъдат използвани, като:

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег. №144  от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 100 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 17.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 158 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 95 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 148 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 150 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К. , с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 139 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 99 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 89 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- пълномощно с рег.№ 98 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 154 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Д.З. Д. с ЕГН: **********, Г.С. А. с ЕГН: **********, В.В.А. с ЕГН: ********** , Д.А.К.  с ЕГН: ********** и С.А.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 152 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Н.Д. О. с ЕГН: ********** и Й.Д. К. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 93 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 153 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.С. Г. с ЕГН:*********, А.Г.Г. с ЕГН: **********, С.Г.Х.  с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 90 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 24.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 169 от 24.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.В.К. с ЕГН: **********, Б.В.Д. с ЕГН: ********** и М.В.  с ЕГН: ********** с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 146 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощител С.Т.К. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 151 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителите Г.С.Г. с ЕГН ********** и Д.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 142 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 141 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 94/ 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- заверено пълномощно с рег.№ 149 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 143 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 17.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- заверено пълномощно с рег.№ 157 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 17.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 159 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 138 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН **********, с цел да бъде използван.      

         На 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област обв.М.Д.Д. при условията на продължавано престъпление съставила неистински официални документи- нотариално заверени пълномощни от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с които удостоверила подписите на упълномощители, а именно: нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.З. Дончева с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С. А. с ЕГН:***********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.В.А. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.А.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.А.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Б.В.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.В. Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Н.Д. Ойкова с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д. Колева с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Т.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.С. Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя А.Г.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Г.Х. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН:**********;  нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 143 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 143 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН:********** и нотариално заверено пълномощно с рег. № 143 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********, с цел да бъдат използвани, като:

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.З. Д.с ЕГН:********** с цел да бъде използван;

-          на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С. А. с ЕГН:***********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.В.А. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.А.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.А.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-          на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Б.В.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.В. Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Н.Д. О. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д. Колева с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Т.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.С. Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя А.Г.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Г.Х. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-          на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 143/30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 143/30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 143/30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван.

Видно от приложената към делото длъжностна характеристика, към момента на извършване на двете престъпления обв.М.Д.Д. е изпълнявала длъжността „младши специалист ГРАО” в кметство с. С., общ.Карнобат, Бургаска област, пряко подчинена на кмета на с. С..

     Според разпоредбата на чл.83 / изм.-ДВ, бр.18 от 2003г./ от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център- кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

     В конкретните случай обв.М.Д.Д. не попада в категорията на посочените в чл.83 от ЗННД лица, които не са нотариуси, но имат нотариални функции.

     В хода на разследването е установено, че всички горепосочените пълномощни са били нотариално заверени от обв.М.Д.Д. ***- Г. Н. К..

     В показанията си свид.Г. К. кмет на с. С. посочва, че когато отсъствал, нотариалните заверки били извършвани от „мл.специалист ГРАО”-обв.М.Д., като твърди, че не е издавал заповед за заместване, нито такава е била издавана от Кмета на Община К., а свид.К. устно възлагал на обв.Д. да го замества, което се отнасяло и за нотариалните заверки на подписи в негово отсъствие.

     В хода на разследването е установено, че голяма част от пълномощните, чиито подписи на упълномощителите обв.Д. е удостоверила нотариално от името на кмета на С.С.Г.Н.К. през периода 12.07.2004г.-24.08.2004г. , не са били издадени от посочените упълномощители, а именно: пълномощно с рег.№ 144 от 13.08.2004г. не е било подписано от свид. С.Д.К.; пълномощно с рег.№ 100 от 12.07.2004г. не е било подписано от свид.С.В. Д.; пълномощно с рег. № 150 от 13.08.2004г. не е било подписано от свид.Ц.В.А.; пълномощно с рег.№ 99 от 12.07.2004г. не е било подписано от свид.Ч.Г.Д.; пълномощно с рег.№ 145 от 13.08.2004г. не е било подписано от свид.В.Д.Д.; пълномощно с рег.№ 89 от 12.07.2004г. не е било подписано от свид.С.Д.С.; пълномощно с рег.№ 98 от 12.07.2004г. не е било подписано от свид.Г.В.Д.; пълномощно с рег.№ 154 от 13.08.2004г. не е било подписано от свид.Д.З.Д., свид.Г.С. Атанасов, свид. В.В.А., Д.А.К. и от свид.С.А.Д.; пълномощно с рег.№ 152 от 13.08.2004г. не е било подписано от свид.Н.Д. О.; пълномощно с рег.№ 153 от 13.08.2004г. не е било подписано от свид.С.С. Г., свид.А.Г.Г.;  пълномощно с рег.№ 169 от 24.08.2004г. не е било подписано от С.В.К., Б.В.Д. и от свид.М.В. Ганчева; пълномощно с рег.№ 151 от 13.08.2004г. не е било подписано от Г.С.Г. и Д.С.Г.; пълномощно с рег.№ 141 от 13.08.2004г. не е било подписано от Г.С.Г.; пълномощно с рег.№ 149 от 13.08.2004г. не е било подписано от С.В.С.; пълномощно с рег.№ 138 от 13.08.2004г. не е било подписано от М.Д.С..

      В хода на разследването е установено, че пълномощно с рег.№ 158 от 17.08.2004г. е било подписано от свид.В.Д.Д.; пълномощно с рег.№ 95 от 12.07.2004г. е било подписано от свид.Г.Т.Г.; пълномощно с рег.№ 148 от 13.08.2004г. е било подписано от свид.С.М.П.; пълномощно с рег.№ 139 от 13.08.2004г. е било подписано от свид.Й.Д.Д.; пълномощно с рег.№ 152 от 13.08.2004г. е било подписано от свид.Й.Д. К.; пълномощно с рег.№ 93 от 12.07.2004г. е било подписано от свид.Г.С.Г.; пълномощно с рег.№ 90 от 12.07.2004г. е било подписано от свид.Р.Р.К.; пълномощно с рег.№ 146 от 13.08.2004г. е било подписано от свид.С.Т.К.; пълномощно с рег.№ 142 от 13.08.2004г. е било подписано от Д.С.Г.; пълномощно с рег.№ 94 от 12.07.2004г. е било подписано от Р.Н.Г.; пълномощно с рег.№ 143 от 13.08.2004г. е било подписано от свид.В.К. Г.; пълномощно с рег.№ 157 от 17.08.2004г. е било подписано от свид.С.Д.Г.; пълномощно с рег.№ 159 от 17.08.2004г. е било подписано от Т.А.Л..

     От пълномощните, чиито подписи на упълномощителите обв.Д. е удостоверила нотариално от името на кмета на С.С.Г.Н.К. през периода 12.07.2004г.-24.08.2004г. в Дневника на кметсто с. С. не са били вписани пълномощно с рег.№ 154 от 13.08.2004г., пълномощно с рег.№ 152 от 13.08.2004г. и пълномощно с рег.№ 153 от 13.08.2004г. От лицата, които са подписали пълномощните, единствено свид.С.Д.Г. заявява, че се е явила в кметството в с. С. за извършване на нотариална заверка на подписа й в пълномощно с рег.№ 157 от 17.08.2004г.

      В хода на разследването е установено, че голяма част от пълномощните, чиито подписи на упълномощителите обв.Д. е удостоверила нотариално от името на кмета на С.С.Г.Н.К. през периода 30.08.2006г., не са били издадени от посочените упълномощители, а именно: пълномощно с рег.№ 142 от 30.08.2006г. не е било подписано от М.Д.С. и от Т.А.Л.; пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. не е било подписано от свид.В.В.А., Д.А.К., свид.С.А.Д., свид.С.В. Д., свид.Г.В.Д., С.В.С., свид.Ц.В.А. и Б.В.Д.; пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. не е било подписано от свид.Н.Д. О., свид.Й.Д. К., свид.С.Д.К., свид.В.Д.Д., свид.С.Т.К., свид.С.С. Г., свид.А.Г.Г., свид.С.Г.Х., свид.Ч.Г.Д., свид.С.Д.С., свид.Р.Р.К. и пълномощно с рег.№ 143 от 30.08.2006г. не е било подписано от Г.С.Г. и Д.С.Г..

         В хода на разследването е установено, че пълномощно с рег.№ 142 от 30.08.2006г. е било подписано от свид.В.Д.Д., свид.Й.Д.Д., свид.С.Д.Г..*** пълномощно с рег.№ 142 от 30.08.2006г. е било вписано само за свид.В.Д.Д..Пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. е било подписано от свид.Д.З. Д., свид.Г.С. А., С.В.К., свид.М.В. Г.. В дневника на кметство с. С. пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. е вписано само за свид.Д.З. Д.. Пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. е било подписано от свид.Г.Т.Г., Р.Н.Г., С.М.П., свид.Г.С.Г.. В дневника на кметство с. С. пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. е било вписано само за Р.Н.Г.. Пълномощно с рег.№ 143 от 30.08.2006г. е било подписано от В.К. Г..*** пълномощно с рег.№ 143 от 30.08.2006г. не е било вписано, като под същия номер е вписан друг документ.

     От лицата, които са подписали пълномощните, единствено свид.Й.Д.Д. заявява, че се е явил в кметството в с. С. за извършване на нотариална заверка на подписа му в пълномощно с рег.№ 142 от 30.08.2006г.

     От приложените към делото препис-извлечения от смъртни актове и удостоверения за наследници е установено, че С.В.К. е починал на 24.05.2009г., Б.В.Д. е починала на 06.10.2008г., Д.С.Г. е починал на 02.03.2008г., Р.Н.Г. е починал на 15.03.2007г., С.В.С. е починал на 15.06.2002г., Т.А.Л. е починал на 23.02.2008г., М.Д.С. е починал на 23.03.2006г. Когато обв.М.Д. е удостоверила нотариално подписа на С.В.С. от името на кмета на с. С. Г.Н.К. в пълномощно с рег.№ 149 от 13.08.2004г. и пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г., към тези дати същият е бил починал, като същото се отнася и за М.Д.С., на когото обв.М.Д. е удостоверила нотариално подписа от името на кмета на с. С. Г.Н.К. в пълномощно с рег.№ 142 от 30.08.2004г., като към тази дата същият е бил починал.

Обв.М.Д.Д. е осъществила от обективна и субективна страна състава на 1/ чл.308, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, за това че през периода 12.07.2004г.-24.08.2004г. в с. С., Бургаска област при условията на продължавано престъпление съставила неистински официални документи-нотариално заверени пълномощни от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с които удостоверила подписите на упълномощители, а именно: нотариално заверено пълномощно с рег. № 144  от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 100 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 158 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 95 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 148 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 150 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К. , с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 139 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 99 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 89 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 98 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 154 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Д.З. Д. с ЕГН: **********, Г.С. А. с ЕГН: **********, В.В.А. с ЕГН: ********** , Д.А.К.  с ЕГН: ********** и С.А.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 152 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Н.Д. О. с ЕГН: ********** и Й.Д. К. с ЕГН: ********** ; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 93 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 153 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.С. Г. с ЕГН : *********, А.Г.Г. с ЕГН: **********, С.Г.Х.  с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 90 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 169 от 24.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.В.К. с ЕГН: **********, Б.В.Д. с ЕГН: ********** и М.В. Г. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 146 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощител С.Т.К. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 151 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителите Г.С.Г. с ЕГН ********** и Д.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 142 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 141 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 94/ 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 149 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 143 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 157 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 159 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 138 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН **********, с цел да бъдат използвани, като:

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег. №144  от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 100 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 17.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 158 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 95 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 148 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 150 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К. , с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 139 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 99 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 89 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- пълномощно с рег.№ 98 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 154 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Д.З. Д. с ЕГН: **********, Г.С. Атанасов с ЕГН: **********, В.В.А. с ЕГН: ********** , Д.А.К.  с ЕГН: ********** и С.А.Д. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 152 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите Н.Д. О. с ЕГН: ********** и Й.Д. К. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 93 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 153 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.С. Г. с ЕГН:*********, А.Г.Г. с ЕГН: **********, С.Г.Х.  с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 90 от 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 24.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 169 от 24.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписите на упълномощителите С.В.К. с ЕГН: **********, Б.В.Д. с ЕГН: ********** и М.В. Г. с ЕГН: ********** с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 146 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощител С.Т.К. с ЕГН: **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 151 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителите Г.С.Г. с ЕГН ********** и Д.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 142 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 141 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 12.07.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 94/ 12.07.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- заверено пълномощно с рег.№ 149 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 143 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 17.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- заверено пълномощно с рег.№ 157 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 17.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 159 от 17.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

- на 13.08.2004г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 138 от 13.08.2004г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН **********, с цел да бъде използван и

2/ по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това че на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област при условията на продължавано престъпление съставила неистински официални документи- нотариално заверени пълномощни от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с които удостоверила подписите на упълномощители, а именно: нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.З. Д. с ЕГН: **********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С. Атанасов с ЕГН:***********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.В.А. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.А.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.А.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Б.В.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.В. Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Н.Д. О. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д. Колева с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Т.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.С. Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя А.Г.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Г.Х. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН:**********;  нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 143 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН:**********; нотариално заверено пълномощно с рег. № 143 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН:********** и нотариално заверено пълномощно с рег. № 143 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********, с цел да бъдат използвани, като:

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.Д.С. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 142 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Т.А.Л. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.З. Д. с ЕГН:********** с цел да бъде използван;

-          на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С. А. с ЕГН:***********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.В.А. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.А.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.А.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В. Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-          на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.В.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.С. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ц.В.А. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.В.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Б.В.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 145 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя М.В. Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Н.Д. О. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Й.Д. К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.Т.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.Д.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Т.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.С. Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя А.Г.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Г.Х. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Н.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Ч.Г.Д. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-          на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.М.П. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя С.Д.С. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ-нотариално заверено пълномощно с рег.№ 144 от 30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Р.Р.К. с ЕГН:**********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 143/30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Г.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 143/30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя Д.С.Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван;

-         на 30.08.2006г. в с. С., Бургаска област съставила неистински официален документ- нотариално заверено пълномощно с рег. № 143/30.08.2006г. от името на кмета на С.С.Г.Н.К., с което удостоверила подписа на упълномощителя В.К. Г. с ЕГН **********, с цел да бъде използван.

       Деянията през двата периода на двете престъпления са извършени при условията на продължавано престъпление, като същите осъществяват потделно един състав на едно и също престъпление по чл.308, ал.1 от НК, извършени са през непродължителен период от време, като първото престъпление е извършено през периода 12.07.2004г.-24.08.2004г., а второто престъпление е извършено през периода на 30.08.2006г., същите са извършени при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Обв.М.Д.Д. е извършила престъпленията при форма на вината-пряк умисъл.

        В конкретния случай спрямо извършените от обв.М.Д. престъпления не е приложима разпоредбата на чл.16 от НК, тъй като по установения ред не е била издадена неправомерна служебна заповед от кмета на с. С., а и извършеното от обв.Д. налага очевидно за нея престъпление, тъй като същата е изготвяла официални документи от чуждо име, а именно- от името на длъжностно лице-кмета на с. С., каквото качество същата не е имала.

         Извършените от обв.Д. деяния са общественоопасни, тъй като са застрашили правата на гражданите и тяхната собственост. Същите са извършени от лице, което не е оправомощено от закона да упражнява нотариални функции, същото лице е съставило неистински официални документи-нотариално заверени пълномощни от името на длъжнстно лице- кмета на с. С., в които е удостоверило подписите на лица, посочени в пълномощните като упълномощители, без същите да са положили подписи на пълномощните и без същите да са се явили за удостоверяване на подписите пред съответното лице, като част от тях са били починали към момента на удостоверяване на подписите им.

За извършените две престъпления в реална съвкупност по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години.

       Към момента на извършване на двете престъпления, които са извършени в реална съвкупност, не е била действаща разпоредбата на чл.78а, ал.7 от НК / Нова –ДВ, бр.86 от 2005г., в сила от 29.04.2006г., изм.-ДВ бр.75 от 2006г. в сила от 13.10.2006г., доп.- ДВ, бр.27 от 10.04.2009г., предишна ал.6- ДВ, бр.26 от 06.04.2010г./ за неприложимост на разпоредбите на чл.78а, ал.1-5 при множество престъпления, каквито в конкретния случай обв.Д. е извършила.

       В конкретния случай следва да бъде приложен по-благоприятния за обв.Д. закон, предвид разпоредбата на чл.2, ал.2 от НК, а именно да бъде приложен чл.78а, ал.1 от НК / ДВ бр.86 от 28.10.2005г./ за двете престъпления. Към периода 12.07.2004г.-24.08.2004г. е действала разпоредбата на чл.78а, ал.1, б. „а” от НК / ДВ бр.21 от 17.03.2000г./, според която едната от задължителните предпоставки, за да бъде освободено пълнолетното лице от наказателна отговорност е била за престъплението да се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо, като в конкретния случай умишленото престъпление по по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК е наказуемо с лишаване от свобода до три години.

       Предвид разпоредбата на чл.78, ал.1, б. „а” от НК  (изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.), едната от задължителните предпоставки, за да бъде освободено пълнолетното лице от наказателна отговорност е била за престъплението да се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо.

       Предвид гореизложеното разпоредбата на чл.78, ал.1 от НК / ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г. / се явява по-благоприятна за обв.Д. за извършени от нея две престъпления в реална съвкупност по 1/ чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и 2/ чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

         Към момента на извършване на престъпленията обв.М.Д.Д. е пълнолетно лице, не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава Осма от Наказателния кодекс. От извършените престъпления няма причинени имуществени вреди.

 

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемата Д. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното:  

Налице са обстоятелства, които водят до смекчаване отговорността на обвиняемата, а именно: направени самопризнания, материалното и семейно състояние на обвиняемата, същата е пенсионер, както и това че не е осъждана. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на по 500,00 лева.

Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемата  Д. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху нея. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемата М.Д.Д., ЕГН –**********,*** от наказателна отговорност за извършени две престъпления по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК й налага административно наказание глоба в размер на по 500,00/петстотин/ лева за всяко едно  от тях, които суми да се приведе по набирателната сметка на КРС.

ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН –**********,***, да заплати сумата от по на 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата и от датата на съобщаването на Районна прокуратура Карнобат.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: