РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.04.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 22/2011

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД -СОФИЯ

ПАНОРАМА ООД -КАРНОБАТ

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 28.04.2011г.
Одобрява постигнатото споразумение.
 

2

Гражданско дело No 123/2011

Изменение на издръжка

Т.В.Д.

В.Л.Д.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 28.04.2011г.
 

3

НОХД No 138/2011

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Д.К.М.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 28.04.2011г.
На осн. чл.354в, ал.1, предл. първо от НК, вр. чл.27, ал.1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, на основание чл. 54 от НК на обвиняемия Д.К.М. се определя наказание 2г. ЛОС И ГЛОБА В Р/Р НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Д.К.М. наказание две години лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3г.
Д.К.М.
 

4

НОХД No 139/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Х.К.К.

Д.Д.Г.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 28.04.2011г.
Д.Д.Г.
На осн. чл. 343 б, ал.2, вр. 343 б, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимия Д.Д.Г. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните проб.мерки: .1. задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ДВЕ ГОДИНИ изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. и ГЛОБА в размер на 200лв. На осн. чл. 343 г вр. чл. 343 б, от НК на обвиняемия се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от 2г. На осн. чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което обвиняемият Д.Г. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 23.04.2011 година до влизането в законна сила на настоящото споразумение.