- .

06.04.2011.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 17/2011

.II.

.

...,
...

: .  

06.04.2011.
..., -**********,***, ... **********,*** 10 000 / / 2 000 / / , ... 06.05.2000. , - 06.05.2000. .
...
..., -**********,*** ... **********,*** 10 000 / / 2 000 / / , ... 06.05.2000. , - 06.05.2000. .
...
13.04.2011.
 

2

No 106/2011

.VII. - ., . .

.,
...

...

: .  

06.04.2011.
...
. . 234, . 1 , . .2, .2, .4, .7 .11, .1, .1 ..28, .1, .25, .1 2 , 1, . 55, . 1, . 1 .... 9 / / 1000 // . . 66 9 / /, 3 // .