РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.03.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 203/2010

Други дела

М.Д.В.

П.В.К.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 29.03.2011г.
К.ският районен съд

Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.В.К. с ЕГН ********** *** че същият дължи на ищцата М.Д.В. с ЕГН ********** ***, същата със съдебен адресат и процесуален представител адв. Я.Б. *** с адрес на адвокатска кантора – гр. К. , обл. Б. ул. Г. Д. № 6 сумата от 132,30 лева / сто тридесет и два лева и 30 стотинки/, представляващи направените от нея съдебни разноски по заповедното производство по което е постановена заповед за изпълнение № 101 от 25.02.2010 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 153 / 2010 г . в КРС .

 

2

НАХД No 19/2011

По ЗД по пътищата

В.Й.Й.

РУ ПОЛИЦИЯ ГР.КАРНОБАТ,
П.А.М.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 29.03.2011г.
НП-потвърдено
 

3

НАХД No 51/2011

По ЗД по пътищата

Т.И.Т.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ,
Т.Н.М.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 29.03.2011г.
НП-изменено
 

4

НОХД No 96/2011

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

Х.И.М.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 29.03.2011г.
определят следните пробационни мерки :
- задължителна регистрация по постоянен адрес *** за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ чрез прочитане по местния радиовъзел на град Карнобат.
На осн. чл.144, ал.3 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.2, б. “б” от НК на обвиняемия Х.И.М. се определя наказание–ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки :
- задължителна регистрация по постоянен адрес *** за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
3.3. На основание чл.23 ал.1 от НК за престъпленията по т. 3.1 и т. 3.2 се определя едно общо наказание: ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по постоянен адрес *** за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, като на основание чл. 23 ал.2 от НК се присъединява и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ чрез прочитане по местния радиовъзел на град Карнобат.

Х.И.М.
чл.144, ал.3 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. “б” от НК на обвиняемия Х.И.М. се определя наказание–ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки :
- задължителна регистрация по постоянен адрес *** за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
3.3. На основание чл.23 ал.1 от НК за престъпленията по т. 3.1 и т. 3.2 се определя едно общо наказание: ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по постоянен адрес *** за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, като на основание чл. 23 ал.2 от НК се присъединява и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ чрез прочитане по местния радиовъзел на град Карнобат.

 

5

НАХД No 97/2011

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ ГР.КАРНОБАТ

В.С.А.,
Х.М.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 29.03.2011г.