- .

25.01.2011.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 962/2010

...

.,
- .

: .  

25.01.2011.
 

2

No 513/2010

.XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1

.,
...

...

: .  

25.01.2011.
...
. 354 , .3, ., .1 , ... **********, , 2000 / / .
.66 ,


25.01.2011.
 

3

No 32/2011

.VIII. - - .. .-

.,
...

...

: .  

25.01.2011., 25.01.2011.
...
. . 270, .1, . . 55, .2 . . 55, . 1, . 1 400,00 () .